Thursday, 23 May 2024

"ยะลา" น้ำเริ่มลด ทะลักท่วม ๗ อำเภอ กระทบชาวบ้านกว่า ๗ หมื่นคน

27 Dec 2023
44

“ยะลา” น้ำท่วมเริ่มลดลงหลายพื้นที่ แต่ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังสูงล้นตลิ่งหลากท่วมเป็นวงกว้าง จังหวัดเผยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า ๗ หมื่นคน-เสียชีวิต ๓ รายเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ยะลา ระดับน้ำจากแม่น้ำสายหลัก ทั้งแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และคลองละแอ ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่ยังท่วมเป็นวงกว้าง โดยพื้นที่บ้านลิมุด หมู่ที่ ๔ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำปัตตานี ระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง อยู่ที่ ๐.๙๐ เมตร และยังคงถูกน้ำท่วมและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนในพื้นที่ อ.รามัน บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรี ระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง อยู่ที่ ๒.๓๕ เมตร และยังคงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเช่นกัน หลังฝนหยุดตกระดับในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันเริ่มลดลงแล้ว ประชาชนเริ่มสัญจรไปมาได้ตามปกติ แต่ยังไม่สามารถเดินทางไปยัง จ.นราธิวาส ได้ เนื่องจากสะพานขาด ส่วนพื้นที่ ต.อาซ่อง ซึ่งถูกน้ำท่วมสูง ล่าสุดรถยนต์สามารถสัญจรเข้าไปได้แล้ว แต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังนอกจากนี้ ระดับน้ำในคลองละแอ ที่ อ.ยะหา ล่าสุดเริ่มลดลงเช่นกัน ซึ่งทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เบื้องต้น ปภ.จังหวัดได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๗ อำเภอ (ยกเว้น อ.เบตง), ๕๒ ตำบล, ๒๙๓ หมู่บ้าน, ๒๒ ชุมชน มีผู้ได้รับผลกระทบ ๑๘,๓๔๐ ครัวเรือน, ชาวบ้าน ๗๒,๕๓๗ คน ได้รับผลกระทบ, เสียชีวิต ๓ ราย, อพยพ ๗๐๔ ครัวเรือน, จำนวน ๓,๐๓๘ คน ส่วนสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย เช่น ถนน ๑๑ สาย, เสาไฟฟ้า ๒ ต้น, มัสยิด ๒ หลัง, และคอสะพาน ๕ แห่ง, ส่วนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ยังอยู่ระหว่างการสำรวจ