Thursday, 23 May 2024

"ยะลา" ประกาศให้ ๖ อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

27 Dec 2023
55

“ยะลา” ประกาศให้ ๖ อำเภอ เกือบ ๑๐๐ หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในรอบ ๕๐ ปี ผู้ว่าฯ ยันพร้อมให้ความช่วยเหลือ-เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเร็วที่สุดเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศให้ ๖ อำเภอ ๓๐ ตำบล ๑๐๖ หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว แบ่งเป็น อ.เมือง ๔ ตำบล ๒๑ หมู่บ้าน, อ.ยะหา ๕ ตำบล ๘ หมู่บ้าน, อ.รามัน ๑๐ ตำบล ๒๐ หมู่บ้าน, อ.เบตง ๔ ตำบล ๑๖ หมู่บ้าน และ อ.บันนังสตา ๔ ตำบล ๓๔ หมู่บ้านโดบ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้อพยพประชาชนมายังศูนย์พักพิง พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขและอาหาร ซึ่งที่ ต.อาซ่อง ระดับน้ำยังท่วมสูง เบื้องต้นได้สั่งการให้ทางอำเภอเข้าไปช่วยเหลือ และนำชาวบ้านออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วกว่า ๑๐๐ คน มาที่ศูนย์พักพิงที่ทางการจัดเตรียมไว้ ซึ่งทาง จ.ยะลา ยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือ และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด