Monday, 27 May 2024

รัฐบาลเผย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูโครงการเที่ยวเมืองรอง ดันท่องเที่ยวในประเทศตลอดปี ๒๕๖๗

27 Dec 2023
58

โฆษกรัฐบาล เผย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อยอดความสำเร็จ ลุยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดปี ๒๕๖๗ ชูโครงการ ๓๖๕ วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง ดึง Soft Power สร้างจุดขายของแต่ละภูมิภาค วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ ๓๖๕ วัน มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมชูโครงการ ๓๖๕ วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ดันกระแสท่องเที่ยวเมืองรองตลอดปี ๒๕๖๗ ผ่านการดึงซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขาย ขานรับตามแนวนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโฆษกรัฐบาล เปิดเผยต่อไปว่า จากการดำเนินโครงการ ๓๖๕ วัน มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศผลสำเร็จ โดยในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖ (มกราคม-กันยายน) มีการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง โดยเฉพาะในเมืองรอง ๕๕ จังหวัด มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวถึง ๗๓.๓๒ ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น ๓๔.๔๗% สร้างรายได้กว่า ๑๖๙,๖๐๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๘.๘๖% พร้อมคาดการณ์ว่าตลอดปี ๒๕๖๖ ไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ๔๐% เทียบจากปี ๒๕๖๒ สำหรับปี ๒๕๖๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยโครงการ ๓๖๕ วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง ดันกระแสท่องเที่ยวเมืองรองตลอดปี ๒๕๖๗ เปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทย พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน จัดแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยตามแนวคิด Soft Power ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ (Meaning Full Travel + Story Telling) มาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอด ๓๖๕ วัน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๗ รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองจะเติบโตขึ้น ๑๐-๑๕% จากปี ๒๕๖๖ อย่างแน่นอนในช่วงท้าย โฆษกรัฐบาลระบุว่า “นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๖ พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานสนับสนุนอย่างแข็งขัน บูรณาการความร่วมมือผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี ๒๕๖๗ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”