Thursday, 23 May 2024

รัฐมนตรีว่าการธรรมนัส ห่วงใยน้ำท่วม ๓ จังหวัดชายแดนใต้ สั่งระดมสรรพกำลัง ช่วยตลอด ๒๔ ชม.

27 Dec 2023
39

อธิบดี “ชูชาติ” เผยกรมชลประทาน ทำงานเชิงรุกใช้ระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย ๓ จังหวัดชายแดนใต้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมลุยช่วย ตามที่ รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ “ธรรมนัส” มอบหมาย ระดมสรรพกำลัง ทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ กำลังพล เร่งเครื่องสูบน้ำ ซ่อมคันดินกั้นน้ำ ปตร. พร้อมเปิดสายด่วน ๑๔๖๐ ให้แจ้งช่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมงtt ttนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ ลำคลองเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอต่างๆ ในการนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีข้อสั่งการด่วนให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยแนวทางที่กรมชลประทานดำเนินการ เน้นการใช้ระบบชลประทาน บริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์tt ttทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ โดยโครงการชลประทานปัตตานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ๖ เครื่อง เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงทั้ง ๔ แห่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และลำน้ำต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยจากข้อมูลวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖ ที่สถานีวัดน้ำ X.๒๗๕ แม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบริดอ อ.เมืองปัตตานี วัดระดับน้ำได้ ๒.๖๘ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๖๘ ซม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำสายบุรี ที่สถานีวัดน้ำ X.๒๗๒ บริเวณบ้านลาคอ อ.สายบุรี วัดระดับน้ำได้ ๔.๗๔ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๑.๑๔ ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้นtt ttอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อไปถึงการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ เร่งซ่อมคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะฝั่งขวา ที่มีน้ำล้นทะลักแนวกระสอบทราย Bigbag ที่เกิดการทรุดตัว โดยระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังพล เข้าไปซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำ เพื่อชะลอความเร็ว และป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำโก-ลก ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydro Flow ๖ เครื่อง เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ๑๑ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๒ ชุด ตามจุดเสี่ยงต่างๆ และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดtt tt“พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ไว้เพิ่มเติม เพี่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แม้หลายพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่บางพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น โดยแม่น้ำสายบุรี ที่สถานีวัดน้ำ X.๑๙๙ บ้านท่าเรือ อ.รือเสาะ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ๒.๙๖ ม. และแม่น้ำโก-ลก ที่สถานีวัดน้ำ X.๑๑๙A สะพานรถไฟลันตู อ.สุไหงโกลก ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ๑.๑๔ ม.” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวtt ttอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ โดยโครงการชลประทานยะลา เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยแม่น้ำปัตตานี ที่สถานีวัดน้ำ X.๔๐A บ้านท่าสาป อ.เมืองยะลา มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ๑.๕๕ ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานีวัดน้ำ X.๗๗ บ้านหัวสะพาน อ.บันนังสตา ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ๒๗ เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง ส่วนแม่น้ำสายบุรี ที่สถานีวัดน้ำ X.๒๗๓ บ้านปายอยือนิ อ.รามัน ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ๓.๐๖ ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น“ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทันที ตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ที่ประสบภัยน้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน ๑๔๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว