Wednesday, 22 May 2024

สสส.-สคล.-เครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา ๔ ภาค ชวนสวดมนต์ข้ามปี ห่วงกระแสปิดผับตี ๔ เพิ่มเหยื่อความสูญเสีย

27 Dec 2023
70

ก่อนส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ รัฐบาลได้มีนโยบายขยายเวลาปิดผับถึงตี ๔ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปถึงกิจกรรมเคาต์ดาวน์ข้ามปี “ทำให้เป็นห่วงกลัวเหตุการณ์จะซ้ำรอย ปี ๒๕๕๒ อุบัติเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับที่มีคนตายมากถึง ๖๖ คน เพราะการเข้าไปร่วมกิจกรรมเคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นที่พระสงฆ์รณรงค์สวดมนต์ข้ามปีเป็นปีแรกจากเหตุการณ์นั้น ทางเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ๔ ภาค ๑๔๐ กว่าวัด “เชิญชวนชาวไทยร่วมสวดมนต์ข้ามปีรับปีใหม่ สวดมนต์เป็นวิถี ใส่เสื้อหลากสี เริ่มต้นดี รับปีใหม่ ๒๕๖๗”tt ttผู้แทนเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ๔ ภาค ได้กล่าวในงานเสวนา “รำลึกอุดมการณ์ สานต่อปณิธานพระสงฆ์นักพัฒนา“ เมื่อคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้แทนเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ๔ ภาค นั่งล้อมวง ปรารภการมรณภาพของ “พระครูมงคลวรวัฒน์ (สวัสดิ์ วฑฺฒโน)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพมงคล เน้นย้ำเจตนารมณ์และจุดยืนของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ต้องการใช้หลักธรรมนำทางโลก ตามที่บันทึกไว้ในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ และต้องการใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก้ปัญหา ช่วยเหลือสังคมให้เข้าถึงความผาติสุข เช่น พระผู้นำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง, พระธรรมทายาท, สวดมนต์สร้างปัญญา, บวชสร้างสุข ซึ่งขับเคลื่อนมาถึงปัจจุบันtt ttพระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าว เชิญชวนญาติโยมชาวพุทธร่วมสวดข้ามปีข้ามปี “เริ่มต้นดี ชีวิตดี รับปีใหม่” และได้เชิญชวนให้พระในเครือข่ายเปิดวัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสวดข้ามปี เปิดพื้นที่ให้ชาวพุทธทุกเพศวัย ใส่เสื้อ หลากสี สวดมนต์ข้ามปี ให้เป็นวิถีของคนทุกเพศวัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งภาคอีสานมีวัดที่จัดต่อเนื่องมาทุกปีทั้งสวดที่วัด เช่น วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด, วัดหนองคู อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ปีนี้จะมีสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกันtt ttพระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา ผู้ประสานงานภาคเหนือ เจ้าอาวาส วัดคลองกระจงจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ในฐานะที่ได้ขับเคลื่อนโครงการสวดข้ามปีมาต่อเนื่อง มีความเป็นห่วงเนื่องจากมีนโยบายกระตุ้นดื่มให้ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ ปี ๕๒ จึงเชิญชวนญาติโยมให้มีสติหันมาทำกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปีเก่าด้วยการทำกิจกรรมเข้าวัดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเองชอบ ในส่วนของภาคเหนือวัดในเครือข่ายได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดอยู่แล้ว เช่น วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยให้วัดเป็นต้นแบบจัดงานบุญปลอดเหล้า คณะสงฆ์ได้รับทราบมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสวดมนต์ข้ามปีมีการจัดสวดมนต์ทุกวัด โดยวันที่ ๓๐ ธันวาคมนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจะรับไฟพระฤกษ์สวดมนต์ข้ามปีจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระราชทานแก่เจ้าคณะจังหวัดเพื่อจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลด้วยtt ttส่วนพระมหาบวร ปวรธมฺโม ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคใต้ เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าพระต้องเป็นต้นแบบ เป็นผู้นำพาโยมให้เข้าถึงธรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวัดบุญนารอบได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้ว และที่สำคัญจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีวัดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ วัดพระบรมธาตุ หรือวัดพระมหาธาตุจะมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกปี นอกจากนี้วัดในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนากว่า ๔๐ วัด มี วัดบุญนารอบ จ.นครศรีธรรมราช, ใต้ล่าง วัดลานแซะ จ.พัทลุง เป็นต้น ก็มีแนวคิดร่วมกันจะจัดสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน วัดเครือข่ายทั้งหมดนี้ ในระดับจังหวัดได้สนองงานเจ้าคณะจังหวัดและได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานราชการปีนี้ที่สำคัญยิ่ง คือ นโยบายจากมหาเถรสมาคม ได้มีมติรับทราบให้วัดเป็นต้นแบบจัดบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสมเด็จพระสังฆราชจะพระราชทานไฟพระฤกษ์สวดมนต์ข้ามปี ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม และถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย โดยเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ประชาชนที่สนใจไปสวดมนต์ที่วัดใกล้บ้านท่านทุกแห่งที่ทางคณะสงฆ์ได้พร้อมใจจัดงานเพื่อรองรับประชาชนมาร่วมทำบุญกุศล ภายใต้สโลแกน “สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์เป็นวิถี ใส่เสื้อหลากสี เริ่มต้นดี รับปีใหม่ ๒๕๖๗” ร่วมสวดมนต์ข้ามปีโดยไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาวเหมือนกันหมด เพื่อดึงดูดเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน รวมถึงนักท่องเที่ยวอาจจะมีกิจกรรมต่างๆ มาก่อนแล้วสามารถเข้าวัดร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส เพื่อเข้าวัดร่วมสวดมนต์และร่วมกิจกรรมภายในวัดซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับประชาชนเพื่อเริ่มต้นดี รับปีใหม่ ๒๕๖๗ กับกิจกรรม ๕ ทางเลือกฉลองปีใหม่ สุขได้ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์๑. ของขวัญไม่มีเหล้า มอบกระเช้าแก่คนที่รักและเคารพ๒. ปาร์ตี้ No L เพื่อนสนุกได้ มันด้วยเครื่องดื่มสุดแนว ไม่มีแอลกอฮอล์๓. สวดมนต์ข้ามปีที่วัด หรือที่บ้าน ๔. แคมปิ้งปลอดเหล้า รับอรุณก่อนใคร ในเขตอุทยานแห่งชาติข้ามปี ๕. ปฏิบัติธรรมข้ามปีรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญชัยณรงค์ คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม ให้ข้อมูล