Wednesday, 22 May 2024

หัวหน้าศาล จ.นครราชสีมา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยา

27 Dec 2023
91

นายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างในหน้าที่การงาน จากนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาส วันเกียรติยศ วันเขียว แสด ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยา เมื่อวันก่อน