Tuesday, 21 May 2024

เผาของกลาง

27 Dec 2023
35

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ ๕๗ น้ำหนักรวม ๓๔๐ ตัน จาก ๘๓๖,๐๘๑ คดี มีการสุ่มตรวจตัวอย่างยาเสพติดของกลางก่อนเดินเครื่องเผาทำลาย ที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ร่วมพิธีด้วย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่