Tuesday, 21 May 2024

"ก้าวไกล" ชำแหละ “วิกฤติแบบใด ทำไมจัดงบแบบนี้” แปลงเอกสารงบฯ ๖๗ เป็น Excel

28 Dec 2023
65

ทีมดิจิทัล ก้าวไกล แปลงเอกสารงบฯ ปี ๖๗ เป็นไฟล์ Excel แจกประชาชน ฟิตข้ามปีใหม่ เตรียมพร้อมอภิปรายงบฯ จัดเต็ม ๓ วัน ๓-๕ มกราคมชำแหละรัฐบาล “วิกฤติแบบใด? ทำไมจัดงบแบบนี้”วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา หลังจากได้รับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (เล่มสีขาวคาดแดง) จากสำนักงบประมาณ กลุ่ม “ก้าว Geek” ทีมดิจิทัลของพรรคก้าวไกล และภาคประชาสังคมกลุ่ม WeVis ได้ร่วมมือกันแปลงเอกสารงบประมาณจากรูปแบบกระดาษหรือไฟล์ PDF จำนวน ๑๓,๔๒๗ หน้า มาเป็นไฟล์ตาราง Excel เพื่อให้ สส. และประชาชนที่สนใจสามารถนำตัวเลขไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายtt ttนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม “ก้าว Geek” กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีงบประมาณที่ ๓ แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ โดยในปีนี้การแปลงเอกสารงบประมาณเป็นไฟล์ตาราง Excel ยิ่งมีความสำคัญ เพราะรัฐบาลให้เวลาฝ่ายค้านในการพิจารณางบประมาณเพียง ๑ สัปดาห์เท่านั้น ต่างจากการพิจารณางบในปีก่อนๆ ที่มีเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ดังนั้น การมีไฟล์ตาราง Excel จะทำให้ สส. และประชาชนนำตัวเลขงบประมาณไปตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นtt ttนายณัฐพงษ์ กล่าวต่อไปว่า จากการเร่งระดมสรรพกำลัง ขณะนี้ทีมงานได้แปลงเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็นไฟล์ตาราง Excel เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ bit.ly/openbudget๖๗ นอกจากนี้ ทีมงานกำลังเร่งแปลงเอกสาร พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒ ปีย้อนหลัง คือ ปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ที่ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ไปแล้ว มาเป็นรูปแบบไฟล์ตาราง Excel ด้วย โดยคาดว่า จะเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่สู่ประชาชนได้ภายในสิ้นปีนี้tt ttนายณัฐพงษ์ กล่าวย้ำว่า กิจกรรมระดมสรรพกำลังจากภาคประชาสังคมเช่นนี้ แม้เป็นเรื่องที่ดี แต่จะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลย หากสำนักงบประมาณ จัดทำไฟล์ตาราง Excel ให้กับประชาชนตั้งแต่ต้น ดังนั้น ในการจัดทำงบประมาณปีถัดไป ตนจึงขอวิงวอนให้สำนักงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำเอกสารงบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายร่วมกันtt ttในด้านข้อสังเกตต่องบประมาณปี ๒๕๖๗ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถึงแม้จะเข้าใจได้ว่า การจัดทำงบประมาณในปีนี้มีความล่าช้ามากว่า ๖ เดือน เพราะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของการจัดตั้งรัฐบาล แต่ตนก็คาดหวังว่า จะได้เห็นรูปแบบการจัดทำงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลเดิม และสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ทั้งนี้ จากการติดตามการจัดทำงบประมาณผ่านคณะกรรมาธิการฯ มากว่า ๓ เดือน รวมถึงการอ่านเอกสารที่แปลงออกมาเป็นตาราง Excel ในเบื้องต้น นายณัฐพงษ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่พบตัวอย่างนโยบายของรัฐบาลที่ถูกบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณอย่างชัดเจนมากนัก เช่น นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาล แต่กลับไม่ปรากฏการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนในเอกสารtt ttนอกจากนี้ ประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คือ งบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลลดลง โดยในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๒๙.๘ ซึ่งไม่เคยลดลง ส่วนมากจะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่งบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็นปีแรกที่สัดส่วนนี้ลดลงเหลือเพียง ๒๙.๑ จึงเป็นสัญญาณที่น่ากังวลต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งtt ttสุดท้ายนี้ นายณัฐพงษ์ ขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันติดตามการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยพรรคก้าวไกลมีธีมในการอภิปรายว่า “วิกฤติแบบใด? ทำไมจัดงบแบบนี้” นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณอย่างละเอียด รวมถึงจัดสรรผู้อภิปรายให้เหมาะสม พร้อมยืนยันว่า พรรคก้าวไกล จะทำงานหนักข้ามปีใหม่ เพื่อตรวจสอบงบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดtt ttทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ ย้ำว่า ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุก พรรคก้าวไกลไม่ได้มุ่งตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องนำเสนอข้อเสนอด้วยว่า หากได้เป็นรัฐบาล พรรคจะจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายที่ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร โดยในช่วงการอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ พรรคก้าวไกลจะนำเสนอตัวอย่าง “ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณเงา” เพื่อให้สภาฯ และประชาชนร่วมกันพิจารณาด้วย