Wednesday, 22 May 2024

“จิรายุ” เผย “บิ๊กทิน” สั่ง “เขตทหารยินดีต้อนรับ” หนุนท่องเที่ยวปีใหม่

28 Dec 2023
72

“จิรายุ” เผย “บิ๊กทิน” รัฐมนตรีว่าการกลาโหม สั่ง “เขตทหารยินดีต้อนรับ” หนุนการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ พร้อมสแตนด์บาย ดูแลชายแดนและรับมือภัยพิบัติ ให้ประชาชนต้องปลอดภัย พร้อมอวยพรปีใหม่ประชาชนtt ttวันที่ ๒๘ ธ.ค. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้แนวทางแก่กองทัพ ในการให้ความช่วยเหลือ และดูแล ประชาชน ในช่วงการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนจะได้อยู่พร้อมหน้ากันกับ “ครอบครัว” โดยกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้อำนวยความสะดวก และดูแลพี่น้องประชาชนดังนี้ด้านการเดินทาง เพื่อให้ประชาชน อุ่นใจ ปลอดภัย ให้ทหารร่วมตั้งจุดบริการทั่วประเทศกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น จุดพักรถ ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สดชื่นแล้วเดินทางต่อ โดยให้เปิดพื้นที่หน่วยทหาร “ทั่วประเทศ” ที่มีความเหมาะสมให้ที่พักคนพักรถในที่ปลอดภัย มีทหารคอยดูแลใส่ใจระหว่างการเดินทาง โดยทหารจะทำงานร่วมกับ “จิตอาสา” อาสาสมัคร – ฝ่ายปกครอง – หมอ – ตำรวจ ให้บริการประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุ – ภัยธรรมชาติส่วนด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เปิดแหล่งท่องเที่ยว-พิพิธภัณฑ์ในหน่วยทหารทุกเหล่าทัพตามนโยบาย “เขตทหารยินดีต้อนรับ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลtt ttนายจิรายุ กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีได้กำชับในนโยบายด้านเฝ้าระวังช่วงวันหยุดทุกเทศกาล ตลอดแนวชายแดน ให้ทุกเหล่าทัพเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราชายแดน, พื้นที่ห่างไกล, พื้นที่เสี่ยงภัย ให้ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและประเทศ ให้ปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปจนถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๗ อีกด้วยtt ttและนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวอวยพรในโอกาสวันปีใหม่ที่จะมาถึงว่า“ในโอกาสนี้ ผมขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชน และเพื่อนข้าราชการทุกระดับ พร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ เพื่อพร้อมเป็นกำลัง ร่วมกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองของเราต่อไปครับ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ครับ”