Friday, 24 May 2024

ด่วนจตุโชติ-ลำลูกกาลงตัว เคาะร่าง TOR สัญญาเดียวเน้นความปลอดภัย

28 Dec 2023
102

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวด ราคาโครงการทางพิเศษฉลองรัช ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา ระยะทาง ๑๖.๒ กม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการร่างทีโออาร์ฯได้กำหนดรูปแบบงานก่อสร้างโยธา ๑ สัญญา โดยคาดว่าจะนำร่าง TOR ลงประกาศในเว็บไซต์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือน มกราคม๒๕๖๗ โดยตามขั้นตอนที่วางไว้ คาดว่าจะประกาศขายเอกสารประกวดราคาได้ไม่เกินเดือน มีนาคม๒๕๖๗ ได้ตัวผู้รับจ้างประมาณเดือน กรกฎาคม๒๕๖๗ เริ่มก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเปิดให้บริการปี ๒๕๗๐ สำหรับงานติดตั้งระบบและบริหารจัดการจราจร ๑ สัญญา คาดว่าจะประกาศประกวดราคา ภายใน ๑ ปี หลังจากประมูลงานโยธาไปแล้วนายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า เดิมมีแนวคิดแบ่งงานโยธา เป็น ๔ สัญญา แต่เมื่อได้พิจารณาปัญหาในการก่อสร้างโครงการที่ผ่านมา เช่น ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ที่แบ่งงานโยธาออกเป็น ๔ สัญญา พบว่า แต่ละสัญญาเสร็จไม่พร้อมกัน แม้มี บางสัญญาเสร็จก่อน แต่ยังเปิดให้บริการไม่ได้ การแบ่งหลายสัญญาจึงมีความเสี่ยงที่จะกระทบความสำเร็จของทั้งโครงการและเปิดบริการไม่ได้ตามกำหนด ทั้งนี้ การรวมงานโยธาเป็นสัญญาเดียว นอกจากทำให้ได้ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการก่อสร้างงานขนาดใหญ่และง่ายต่อการกำกับดูแลแล้ว ทางด่วนสายนี้จะมีจุดก่อสร้างสำคัญที่ค่อนข้างยาก คือ ช่วงข้ามมอเตอร์เวย์ ช่องจราจรกว่า ๑๐ เลน และมีรถสัญจรหนาแน่น ดังนั้นในระหว่างก่อสร้างจึงต้องมีการดูแลความปลอดภัยสูง สำหรับเงินลงทุนโครงการ ประมาณ ๒๔,๐๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเวนคืน ๓,๗๒๖ ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธาประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ค่างานระบบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยงานระบบฯจะรอประเมินผลการใช้งานของระบบ M-Flow บนทางด่วน ซึ่งจะเริ่มให้บริการ ๓ ด่านแรก บนทางพิเศษฉลองรัช ในเดือน เมษายน๒๕๖๗ ก่อน จากนั้นจึงจะกำหนดรายละเอียดเพื่อเปิดประมูลต่อไปสำหรับเงินลงทุนโครงการจะมาจาก ๒ ส่วน ส่วนแรกใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ อีก ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะใช้เงิน กทพ.มาลงทุน สำหรับพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือน มีนาคม๒๕๖๗ จะสอดคล้องกับการประมูลหาตัวผู้รับจ้าง.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่