Sunday, 19 May 2024

"ธนกร" ขอบคุณ "รัฐมนตรีว่าการคมนาคม" เร่งสอบราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งสูง ช่วงเทศกาล

28 Dec 2023
34

‘ธนกร’ ขอบคุณ “สุริยะ” รัฐมนตรีว่าการคมนาคม-กพท. เร่งตรวจสอบปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งสูง ช่วงเทศกาล จ่อ เพิ่มอีก ๘ สายการบิน ๖๐ ลำ เริ่มทันทีปีหน้า ๒๕๖๗ มั่นใจ รองรับความต้องการประชาชนได้เพียงพอวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณี ผู้โดยสารและประชาชนร้องเรียนปัญหาตั๋วเครื่องบินแพงในช่วงเทศกาล ว่า ต้องขอบคุณนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มองเห็นปัญหาเร่งติดตามตรวจสอบ พร้อมสั่งการแก้ไขและให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ทำการชี้แจงถึงสาเหตุให้ประชาชนเข้าใจทันที ว่า ปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาลมาจากปัจจัยหลัก คือ ความต้องการของประชาชนในช่วงเทศกาลมีสูงมากกว่าจำนวนเที่ยวบิน ที่ไม่เพียงพอ รวมถึงกิจการการบินยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่หลัง โควิด-๑๙ ทำให้ช่วงเทศกาลราคาค่าโดยสารจะปรับสูงขึ้น แต่ก็ถือว่า ยังอยู่ในเพดานการควบคุมราคาค่าตั๋วโดยสาร โดยกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่าได้มีการอนุมัติเพิ่ม ๘ สายการบิน อัดฉีดเครื่องบินเข้าระบบอีก ๖๐ ลำ ปี ๒๕๖๗ เชื่อว่าจะเพียงพอต่อความต้องการที่สูงขึ้นของประชาชนภายในประเทศโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเมื่อถามว่า หากประชาชนพบราคาที่สูงเกินกว่าเพดานกำหนดต้องทำอย่างไร นายธนกร กล่าวว่า หากผู้โดยสารตรวจสอบแล้วพบว่า สายการบินจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินกว่าเพดานราคาที่กำหนดสามารถรวบรวมหลักฐานส่งให้ กพท.ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่มีการกำหนดโทษทั้งจำและปรับสายการบินที่กระทำความผิดต่อไปทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเพดานราคาในแต่ละเส้นทางได้ที่เว็บไซต์ https://www.caat.or.th/th/archives/๓๖๘๙๕”มั่นใจว่า หากปีหน้าปี ๒๕๖๗ ทางกพท. กระทรวงคมนาคมเพิ่มอีก ๘ สายการบินจำนวน ๖๐ ลำเข้าสู่ระบบฝูงบิน จะสามารถรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นได้ และหากพบสายการบินที่คิดราคาตั๋วเครื่องบินเกินกว่าเพดานกำหนดให้ร้องโดยตรงไปยังสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ทันที ซึ่ง กพท.สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับสายการบินหากพบกระทำความผิดได้ทันที” นายธนกร ระบุ.