Tuesday, 21 May 2024

“บัญญัติ” แต่งร้อยกรอง อวยพรปีใหม่ ๖๗ พร้อมสรุปภาพรวมการเมืองไทย ๒๕๖๖

28 Dec 2023
51

“บัญญัติ บรรทัดฐาน” สส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้า ปชป. แต่งร้อยกรอง อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๗ พี่น้องประชาชน พร้อมสรุปภาพสถานการณ์การเมืองไทย ในปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน สส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แต่งกลอนสรุปภาพรวมสถานการณ์การเมืองไทยในปี ๒๕๖๖ และอวยพรส่งเป็นการส่งความสุข (สิงหาคมส.) ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ มีใจความว่า สิงหาคมส. ๒๕๖๗ปีใหม่ ผ่านเข้ามา ได้เวลา ตั้งหลักใหม่เศรษฐกิจ สังคมไทย ยังเปราะบาง อย่าวางใจเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี ปัญหามี ทั้งเก่าใหม่เหลื่อมล้ำ คือเรื่องใหญ่ น่าตกใจ แตกต่างเกินคนรวย รวยกันใหญ่ คนทั่วไป ใช่บังเอิญหนี้สิน มากมายเกิน ทำใช้หนี้ ไม่มีพอกระตุ้น เศรษฐกิจ ต้องครุ่นคิด ใครได้หนอคิดให้ ลึกซึ้งพอ ช่วยเติมต่อ ยอดกลุ่มใดแนวทาง ประชานิยม ทำสังคม อ่อนแอใหญ่คิดเพียง ส่วนอยากได้ ส่วนเสียหายไม่คิดกันการเมือง ถอยหลังไกล ถอยกลับไป มากมายครันบ้านใหญ่ เคยหายพลัน กลับพลิกฟื้น คืนกลับมาอุปถัมภ์ นำการเมือง จนลือเลื่อง ทั้งพาราหวั่นไหว กันทั่วหน้า เลือกตั้งมา ถอนทุนคืนทุจริต คอร์รัปชัน ก็เห็นกัน จนดาษดื่นคนโกง มีที่ยืน ยากจะฟื้น คืนดีไวการเมือง การละคร ใช่แน่นอน เป็นเรื่องใหญ่หาเสียง สัญญาไว้ เลือกตั้งได้ กลับลืมคำนโยบาย คนละเรื่อง วางมาดเขื่อง พูดคมขำเป็นเทคนิค การใช้คำ พูดหาเสียง หลบเลี่ยงไปกระบวนการ ยุติธรรม ดูบอบช้ำ น่าหวั่นไหวเลือกปฏิบัติ กันเกินไป หวังแก้ได้ เพียงลมลมปีใหม่ ทบทวนใหม่ ทุ่มเทใจ ช่วยสังคมสร้างกระแส ความนิยม สร้างสังคม ที่เป็นธรรมรังเกียจ ความเลวร้าย ที่ทำให้ ไทยตกต่ำเมื่อเกิด ความเที่ยงธรรม สังคมฟื้น คืนดีไวปีใหม่ มาถึงแล้ว ให้ผ่องแผ้ว จิตแจ่มใสผ่านพ้น ทุกข์โรคภัย สุขกายใจ ทุกท่านเทอญบัญญัติ บรรทัดฐาน มกราคม ๒๕๖๗