Wednesday, 22 May 2024

“พวงเพ็ชร” ห่วง ๒๑๙ วัดชายแดนใต้ น้ำท่วม วัด-พระ เดือดร้อน เร่งช่วยด่วน

28 Dec 2023
56

“พวงเพ็ชร” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ห่วง ๒๑๙ วัดชายแดนใต้ น้ำท่วม วัด-พระ เดือดร้อน ติดตามช่วยเหลือด่วน ย้ำ ให้รายงานต่อเนื่องtt ttวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ที่ประสบปัญหาหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงคณะสงฆ์และวัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินการสำรวจและประสานช่วยเหลือโดยด่วนtt tttt ttจากการสำรวจวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด จำนวน ๒๑๙ วัด พบว่ามีวัดที่ประสบภัย จำนวน ๓๕ วัด ซึ่งพื้นที่ จ.นราธิวาส มีจำนวนวัดที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จำนวน ๒๒ วัด จ.ยะลา จำนวน ๕๓ วัด และ จ.ปัตตานี จำนวน ๘ วัด มีจำนวนพระภิกษุและสามเณรผู้ประสบภัย จำนวน ๙๔ รูป และแม่ชี จำนวน ๒ คน ปัญหาที่ประสบเป็นน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมสูงบริเวณวัดและเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านtt tt“สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ครั้งนี้ ถือว่ามีความรุนแรงและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในส่วนของวัดวาอารามและคณะสงฆ์ ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาสำรวจความเสียหายเร่งด่วน และดำเนินการประสานความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาม สภากาชาดไทย และทางจังหวัด เบื้องต้น ทางจังหวัดได้จัดถุงยังชีพนำถวายและให้ความช่วยเหลืออื่นตามที่จำเป็น พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ พศจ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และให้รายงานอย่างต่อเนื่อง” นางพวงเพ็ชร กล่าวtt tttt tt