Sunday, 19 May 2024

"พวงเพ็ชร-เสริมศักดิ์" ชวนเที่ยวงานสมโภช ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุฯ ๗ วัน ๗ คืน

28 Dec 2023
52

“พวงเพ็ชร-เสริมศักดิ์” ชวนประชาชน เที่ยวงานสมโภช ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เปิดให้เข้าชมครั้งแรก จัดใหญ่ข้ามปี ๗ วัน ๗ คืน ระหว่าง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๗tt tt วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด งานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยtt ttเมื่อเดินทางถึง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และเข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระราชวชิราธิบดี เจ้าคณะเขตพระนคร และได้กล่าวเปิดงานสมโภช ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร อย่างเป็นทางการ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชม นิทรรศการพิเศษเครื่องโต๊ะ ผ้าห่อคัมภีร์ และพระแสงราวเทียน ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสมบัติล้ำค่ามาแต่โบราณที่หาชมได้ยากtt tttt ttงานสมโภช ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชพระอารามหลวง ที่ไม่เคยมีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมหรือจัดงานสมโภชมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่ทางวัดได้จัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบกับเป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงถือเป็นมงคลแห่งชีวิต หากประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และชมความสวยงามของวัดtt tttt ttนางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้สัมผัสถึงความสวยงามทางวัฒนธรรม ได้ชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งถือเป็น Soft Power ที่รัฐบาลขับเคลื่อน สามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน มาชมความสวยงามของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมช็อปสินค้าต่างๆ ในบรรยากาศชิลๆ ซึ่งมีมุมสวยงามให้ได้เก็บภาพความประทับใจจากภายในงานมากมาย