Friday, 24 May 2024

รทสช.โว เตรียม ๘ สส. จ้อ ถกงบฯ ปี ๖๗-ฝ่ายค้านอย่าหลง ไม่ใช่ศึกซักฟอก

28 Dec 2023
56

รทสช.โว เตรียม ๘ สส.ปากกล้า จ้อ ถกงบประมาณปี ๖๗ “อัครเดช” โฆษกพรรค รทสช. เตือน ฝ่ายค้าน อย่าหลงประเด็น ไม่ใช่ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้มีการประชุม สส.พรรคเพื่อหารือเรื่องการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ม.ค. ๒๕๖๗ โดยมี แกนนำของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคtt ttหลังการประชุม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรค รทสช.แถลงว่า พรรคได้แบ่งหมวดหมู่จัดสรรผู้อภิปรายเป็น ๖ กลุ่ม คือ ๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒. ด้านสังคม เด็ก สตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ๓. อุตสาหกรรมและพลังงาน ๔. ด้านการปกครองและท้องถิ่น ๕. การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม และ ๖. การศึกษา และสาธารณสุข โดยนายเอกนัฏ จะเป็นผู้นำการอภิปรายคนแรกจะชี้ให้เห็นภาพรวมในมุมมองของพรรคที่มีต่อการจัดสรรงบปี ๖๗ และยังมีผู้อภิปรายอีก ๘ คนใน ๖ หมวดหมู่ โดยนายวิทยา แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นผู้อภิปรายสรุปคนสุดท้าย ทั้งนี้ พรรคมีเวลาพูดรวม ๙๐ นาที ยืนยันว่า จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากที่สุดเพื่อชี้แนะการทำร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ๖๗ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่า มีการจัดทีมไว้พิทักษ์ รัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ ในกรณีที่ถูกพาดพิง นายอัครเดช กล่าวว่า ไม่ใช่การจัดทีมองครักษ์พิทักษ์ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการพิทักษ์ในหลักการมากกว่า เพราะเป็นการอภิปราย ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงฝากถึงฝ่ายค้านว่า การอภิปรายครั้งนี้ อย่าหลงประเด็นว่า เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงขอให้อภิปรายอยู่ในกรอบการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ