Thursday, 25 July 2024

รองผบช.ศ. เป็นผู้แทน รพ.ตร. เข้ามอบแมสก์ ให้ วตร. เพื่อใช้ป้องกันโควิด

28 Dec 2023
81

“รอง ผบช.ศ.” เป็นผู้แทน รพ.ตำรวจ นำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ มอบให้ “ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ” เพื่อนำไปใช้ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ และฝุ่นพิษ PM ๒.๕ ให้นักศึกษา และกำลังพลทุกหลักสูตรเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน รพ.ตร. เป็นผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) เดินทางไปมอบอุปกรณ์สิ่งของให้ พล.ต.ต.ภูธรฯ ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ (ผบก.วตร.) โดยมีหน้ากากอนามัย จำนวน ๒ ลัง และแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๕ ลัง (๕๐๐ ขวด) เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในหน่วยวิทยาลัยการตำรวจ tt ttเพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ และฝุ่นพิษ PM ๒.๕ และนำไปใช้ภายในหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพตำรวจ ทั้งนี้ ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ ได้กล่าวขอบคุณ รพ.ตร. เป็นอย่างสูง ที่นำสิ่งของเพื่อสุขภาพมาให้กำลังพลที่เข้าอบรมภายในวิทยาลัยการตำรวจได้ใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆtt tt