Sunday, 19 May 2024

“วราวุธ” สั่ง พม.ลงพื้นที่ ดูแลประชาชนชายแดนภาคใต้ เดือดร้อน “น้ำท่วม”

28 Dec 2023
58

“วราวุธ” เผย กระทรวง พม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนชายแดนภาคใต้ เดือดร้อนจาก น้ำท่วม ๑๐๐% สั่ง ๓ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมงบฯเยียวยาหลังน้ำลดเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๒๘ ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ ว่า จนถึงขณะนี้ปลัดกระทรวง พม.รายงานว่า ทั้ง จ.ปัตตานี และนราธิวาส เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. ในส่วนของศูนย์สถาน บ้าน และนิคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้น ได้ออกพื้นที่ ๑๐๐% ซึ่งพื้นที่ ที่จะรองรับผู้สูงอายุ รวมถึงคนพิการ ได้มีการถ่ายเทออกมาจากที่พักอาศัย ซึ่งขณะนี้มาอยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ที่ไม่โดนน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาหาร และนำถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายประชาชนด้วยทั้งนี้ นอกจากกระทรวง พม. จะดูแลประชาชนทางกายภาพแล้ว ยังได้ดูแลเรื่องของจิตใจด้วยการเข้าไปพูดคุยรับฟังความเดือดร้อน แม้ว่าจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันที แต่อย่างน้อยได้เป็นที่ให้ประชาชนระบายความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการช่วยลดความตึงเครียดในระดับหนึ่ง ที่สำคัญได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. สำรวจว่า แต่ละพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนของบ้านเรือนอย่างไร เนื่องจากกระทรวง พม. มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือแม้แต่กรมกิจการเด็ก สตรี และครอบครัว รวมถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะมีงบประมาณที่จะช่วยซ่อมแซมบ้านของประชาชนที่เดือดร้อน โดยที่ให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน เตรียมเรื่องงบประมาณให้พร้อม และจะต้องมีการสำรวจหลังน้ำลด เพราะจะต้องมีการเยียวยาทั้งการซ่อมแซมบ้าน ฟื้นฟูอาชีพ และการเยียวยาด้านจิตใจ“เราทำตามงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ และหากภาคประชาชนมีจิตศรัทธา สามารถติดต่อมาที่กระทรวง พม. ผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ หรือที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือแม้แต่จะอินบ็อกซ์มาที่ผมก็ได้ เพราะช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายฝ่ายติดต่อเข้ามาพอสมควร” นายวราวุธ กล่าว…