Tuesday, 21 May 2024

"วันนอร์" หวังใช้งบฯ ปี ๖๗ คุ้มค่าที่สุด – สส.มารับลังเอกสาร งบประมาณทุกคน

28 Dec 2023
52

“ประธาน วันนอร์” หวังใช้งบฯ ปี ๖๗ จำนวน ๓.๔๘ ล้านล้านบาท คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย้ำ สส.ต้องมารับลังเอกสารงบประมาณ ทุกคน จ่อ แยกงบฯ บริหารของรัฐสภาเองเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” และบรรยาย เกี่ยวกับ “การเพิ่มขีดความสามารถของรัฐสภา ในกระบวนการงบประมาณ”tt ttโดยประธานรัฐสภา กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมการจัดทำเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณของรัฐสภา หรือ PBO ที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลประกอบทุกด้าน ให้แก่สมาชิกรัฐสภา สื่อมวลชน และผู้สนใจงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจงบประมาณที่รัฐบาลทำ เพราะสมาชิกรัฐสภา มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณของรัฐบาล เหมือนแม่บ้าน ที่จะคุมงบประมาณประจำบ้าน ถ้าเมียไม่รู้ว่าเอางบฯ ไปทำอะไรก็อาจจะมีปัญหา หรือ นำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย ไม่ถูกต้องก็ควบคุมไม่ได้ อีกทั้งหน่วยงานเล็กๆ อย่างรัฐสภา ถ้าผู้บริหารไม่รู้ ที่มาที่ไป จะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพก็จะไม่เกิดผลต่อประชาชนผู้เสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ“ผมเป็น สส.มาหลายปี สมัยก่อนไม่มีสำนักงบประมาณ เพิ่งมีเมื่อปี ๒๕๕๗ แต่ถือว่า ทำงานได้ผล เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิก เวลาอ้างอิง กรรมาธิการงบประมาณ กว่า ๗๐% เชื่อว่า ได้ใช้บทวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณรัฐสภาไปพิจารณา เพราะเอกสารงบประมาณที่ให้มา ๑๐ กว่าเล่มหนัก ๒๐ กิโลกรัม แค่แบกกลับก็ไม่ไหว อีกทั้งเอกสารเป็นตัวเลข ย้อนไปมา ถ้าจะให้เข้าใจต้องดูกฎหมาย พ.ร.บ. งบประมาณ, พ.ร.บ. งบคงคลัง, พ.ร.บ. การใช้หนี้ และกฎหมายหลายฉบับ จึงจะวิจารณ์ได้ถูก แต่สำนักงบฯ ไปอ่านและหลอมรวมมา ซึ่งเปรียบเหมือนเวลารับประทานอาหาร ที่สำนักงบฯ เป็นคนเอาอาหารไปปรุง ใส่สมองของผู้อยากรู้อยากเห็น เพราะถ้าอ่านเอกสาร ๒๐ กิโลกรัม คงต้องใช้เวลานับปี และคงไม่รู้ทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการแจกเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เมื่อวาน จึงอยากจะเชิญชวน สส. ให้มารับไปด้วย หากพิจารณาไม่ทันให้เอาบทวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาไปดู เพราะบางคนอาจให้ความสำคัญกับงบประมาณน้อย บางคนไม่มารับเอกสารเป็นปี เลยเวลาพิจารณาไปแล้วยังไม่มาเอา ซึ่งมีการติดชื่อ สส. ไว้ด้วย ดังนั้นขอให้กรุณาเอาไป อ่านหรือไม่อ่าน ก็ให้เอาไปด้วย” ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวtt ttนายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวอีกว่า ต่อไปในอนาคตอันไม่นานนี้ ตนจะพยายามตั้งงบประมาณของรัฐสภาเอง โดยเอาเงินจำนวนหนึ่ง เช่น ๕,๐๐๐ ๗,๐๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มาและให้สำนักงบประมาณของรัฐสภา กับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดตั้ง วิเคราะห์แต่ละหน่วยงานว่า ต้องใช้งบใด เช่น งบประมาณประชุม งบดูงานต่างประเทศ งบประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์อย่างละเอียด ไม่ใช่รัฐให้มา ได้มาไม่ตรงกับผู้ใช้ และที่สำคัญรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ควบคุมรัฐบาล แต่ถ้าต้องไปขอรัฐบาล จะคุมได้อย่างไร ใครคุมใครกันแน่ คนถือเงินมักจะใหญ่เสมอ เช่นในครอบครัวใครถือเงินคนนั้นใหญ่ เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ หรือ รัฐสภาในต่างประเทศ ที่เมื่อได้เงินมาถ้าเงินไม่พอต้องบริหารกันเอง ถ้าเงินเหลือไม่ต้องส่งคืนคลัง รัฐสภาอยากให้เป็นหน่วยงานอย่างนั้น และแม้สภาจะตั้งงบฯ เอง แต่ประธานที่จะพิจารณางบฯ นั้นจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้ฝ่ายงบฯ มาร่วมวิเคราะห์งบฯ ที่จะใช้ทั้งปี เราอาจมีกรรมาธิการติดตามงบประมาณ ซึ่งสิ่งที่พูดไว้เพื่อพัฒนารัฐสภาของเราในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภารกิจของรัฐสภานั้น มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนของบ้านเมืองประธานรัฐสภา ยังคาดหวังว่า การพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๗ และการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.๔๘ ล้านล้านบาทในครั้งนี้ จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ