Wednesday, 22 May 2024

“สมศักดิ์” ประชุม กอนช.ตั้ง "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ช่วยน้ำท่วมใต้

28 Dec 2023
61

“สมศักดิ์” รองนายกฯ ประชุม กอนช.ตั้ง “กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ” ช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมภาคใต้ สั่ง สทนช.จับตาพื้นที่เสี่ยง-ฝนตกหนัก พร้อมเร่งซ่อมแนวคันริมน้ำ เดินสำรวจความเสียหาย เพื่อเยียวยาด่วน เฝ้าระวังช่วงสิ้นปี จ่อลงพื้นที่ ๒๘ ธันวาคมนี้วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดยมี นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาลtt ttโดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ซึ่งจะติดตามสภาพปัญหาและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ให้สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วtt tt“ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ ผมจึงขอมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ เพื่อเร่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยให้ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ในช่วงเวลา ๒๔ ชั่วโมง และวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ปรับการบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งเก็บกักน้ำทุกขนาด ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ยังได้มีการมอบหมายให้หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดมกำลัง เข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลัง รวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ กอนช. ทราบทุกวันจันทร์ เพื่อสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีtt ttนายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ยังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อีกระลอกในช่วงปลายเดือน ธันวาคมนี้ ด้วย เพราะช่วงวันที่ ๒๗-๓๑ ธันวาคมนี้ ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และจากการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่ภาคใต้ พบว่า มีอ่างฯ ขนาดกลางที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมาก รวม ๑๙ แห่ง โดยเป็นอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุ ๑๐๐% จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลองแห้ง จ.กระบี่ และอ่างฯ คลองหลา จ.สงขลา และเป็นอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำ ๘๐-๑๐๐% ของความจุ จำนวน ๑๗ แห่ง“ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รวม ๒๔ อำเภอ ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จ.สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนตกหนัก แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและเตรียมขนของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กอนช. จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเร่งคลี่คลายอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยวันที่ ๒๘ ธันวาคมนี้ ผมก็จะลงพื้นที่จังหวัดยะลา-ปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย พร้อมฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมในช่วงวันหยุดยาวด้วย เพื่อที่จะได้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทัน” นายสมศักดิ์ กล่าว.