Friday, 24 May 2024

หัวหน้าศาล จ.นครราชสีมา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

28 Dec 2023
84

นายสรายุทธ อุดมพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างในหน้าที่การงาน จากนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาส วันเกียรติยศ วันเขียว แสด ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อวันก่อน