Tuesday, 21 May 2024

กทม.ประสาน รฟม.เข้มงวด ก่อสร้างสายสีม่วงทั้งสาย

29 Dec 2023
59

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุแผ่นเหล็กหล่นทับคนงานในไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงฝั่งโรงหนังสุริยา ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทั้งนี้ สนย.ได้ประสาน รฟม.เรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายและเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตและให้ระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นเวลา ๗ วัน นอกจากนั้น ได้ประสาน รฟม.ให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงตลอดสายตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่