Friday, 24 May 2024

ทางด่วนลดอุบัติเหตุปีใหม่ ตั้งวอร์รูมแก้ปัญหา เข้มนั่งกระบะไร้หลังคา

29 Dec 2023
52

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม๖๖ ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๕ สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษกเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม๖๖ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันพุธที่ ๓ มกราคม๖๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๗ วัน และ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางด่วน ขั้นที่ ๑ ทางด่วนขั้นที่ ๒ และทางพิเศษอุดรรัถยา เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม๖๖ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม๖๗ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๒ วันในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  ๑.จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น ๒๒ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒.รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย ๓.จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง รวมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน ๑ และด่านฯ ประชาชื่น ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม๖๖ เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้ายที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดให้เป็นไปตามกฎหมาย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่