Tuesday, 21 May 2024

นายกฯ ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม "ปัตตานี" ใกล้ชิด ย้ำ การเตือนภัยประชาชน

29 Dec 2023
49

“นายกฯ เศรษฐา” ยังติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม “ปัตตานี” อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำเรื่องการเตือนภัยและอพยพประชาชน ชี้ หากจำเป็นก็ต้องทำ มั่นใจ ผู้ประสบภัยทุกคนจะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูทันทีวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามและรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีแล้ว ทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ตาม ยังห่วงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ทั้ง อาหาร น้ำ ของใช้จำเป็น และยา อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องช่วยเหลืออย่างทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกล ที่ประชาชนออกมาไม่ได้ ทั้งนี้ นายกฯ ยังย้ำเรื่องการเตือนภัยและอพยพประชาชนหากจำเป็นก็ต้องทำ ส่วนเรื่องการเยียวยา นายกฯ ให้ความมั่นใจ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูทันทีเช่นกัน  นอกจากนี้ นายกฯ ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทุกหน่วยงานที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยด้วย