Thursday, 23 May 2024

ปลัดมหาดไทย ขอ ลูกหนี้-เจ้าหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนให้ถูกต้อง พบใส่ "ชื่อเล่น"

29 Dec 2023
48

“สุทธิพงษ์” ปลัดมหาดไทย วอนลูกหนี้-เจ้าหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนให้ถูกต้อง หลังพบใส่แต่ชื่อเล่น ที่อยู่ เบอร์โทรไม่ชัด ย้ำ เชิญชวน ขอให้มาลงทะเบียนภายใน ๒๙ ก.พ. ๖๗ เชื่อ ยังมีลูกหนี้-เจ้าหนี้ ซุกอีกเพียบวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าการแก้หนี้นอกระบบ หลังเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม จนถึงบัดนี้เป็นเวลา ๒๙ วัน มีผู้มาจดแจ้งมากถึง ๑๒๐,๐๐๐ คน ที่เป็นลูกหนี้ และมีเจ้าหนี้ ๘๐,๐๐๐ คน มูลหนี้ประมาณเกือบทะลุ ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยหลังจากนี้ยังคงเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนจดแจ้ง เกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยไม่มีวันหยุดราชการ ผ่านระบบออนไลน์ debt.dopa.go.th ตลอด ๒๔ ชม. หรือมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง ที่หน่วยงานราชการ อาทิ อำเภอ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และอีก ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีเวลาลงทะเบียนถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่า ยังมีเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบเยอะกว่าที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ และไม่ทราบว่า มีจำนวนเท่าไร จึงได้เปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงอยากเชิญชวนให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาจดแจ้งให้ถูกต้องอย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านมา พบว่า ผู้มาลงทะเบียนยังให้ข้อมูลไม่ครบ ควรจะลงทะเบียน ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงการแจ้งชื่อเจ้าหนี้นอกระบบ เพราะที่ผ่านมามีการแจ้งชื่อเป็นชื่อเล่นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ในการเข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริงส่วนการไกล่เกลี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม มาจนถึงปัจจุบันผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ มีมูลหนี้ที่ปรับลด เนื่องจากลูกหนี้ได้จ่ายเงินต้นและดอกมาครบแล้ว วงเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาทนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประสานหน่วยงานของรัฐคือธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้นอกระบบที่มีอาชีพให้มาเสียดอกตามกฎหมาย ที่คิดแค่ร้อยละ ๑ ต่อเดือน จากเดิมบางรายอาจจะจ่ายร้อยละ ๒๐ บาทต่อวันซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแล้ว แต่รอกระบวนการของธนาคาร ที่จะเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบมาใช้บริการ จึงขอให้พี่น้องประชาชนใจเย็นๆปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการมาที่ตน และผู้ว่าฯ ตรวจสอบว่า ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว มีความเป็นอยู่อย่างไร เพื่อที่จะช่วยอุดช่องโหว่ เพื่อแก้ปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย และพร้อมส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้นอกระบบ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อาทิ ลดการซื้อลอตเตอรี่ และสิ่งของฟุ่มเฟือย การดื่มเหล้าสูบบุหรี่ เป็นต้น