Monday, 27 May 2024

มหาสารคาม ตรวจปัสสาวะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เจอฉี่ม่วง ๑ ราย ยอมรับยุ่งยาเสพติด

29 Dec 2023
63

มหาสารคาม-อำเภอเมืองมหาสารคาม ปัดกวาดบ้านตัวเอง ตรวจปัสสาวะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านกว่า ๖๐๐ คน พบสารวัตรกำนันฉี่ม่วง ๑ ราย ยอมรับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เตรียมให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ทั้ง ๑๓ ตำบล ๑๘๕ หมู่บ้าน รวม ๖๐๒ คน โดยมีนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จึงได้ ร่วมกับ พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ ปลัดฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ อส. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้มาร่วมตรวจปัสสาวะ ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น ๕๕๐ ราย ที่เหลือลาประชุม ทางอำเภอเมืองมหาสารคาม จะมีติดต่อไปเพื่อเข้าตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ นี้สำหรับผลการตรวจปัสสาวะ ในวันนี้ พบว่ามีสารวัตรกำนัน ๑ ตำบล มีปัสสาวะเป็นสีม่วง จากการสอบถามเบื้องต้น สารวัตรกำนันรายนี้ได้ยอมรับว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงจะได้นำส่งต่อไปคลินิกลีลาวดี เพื่อทำการบำบัดต่อไป และจะได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า จากยุทธการมหาสารคาม เมืองปลอดภัยยาเสพติด จึงถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินการ ปัดกวาดบ้านของตนเอง จึงได้มีการตรวจปัสสาวะของกำนัน ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับมาตรการบำบัดรักษา เน้นการคัดกรอง ส่งต่อ บำบัดรักษาในกระบวนการที่เหมาะสม รวมถึงติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องปราม ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย.