Thursday, 23 May 2024

"วรชัย" สอนมวย "โรม" ปม "ทักษิณ" นิรโทษ ไม่ใช่เรื่องทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง

29 Dec 2023
72

“วรชัย” ที่ปรึกษารองนายกฯ สอนมวย “น้องโรม” ปม “ทักษิณ” นิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง กฎหมายต้องบังคับใช้กับทุกคน วอน อย่าคิดแต่ตีกินทางการเมือง จนประเทศติดหล่ม สุดท้ายประชาชนเสียโอกาสวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายวรชัย เหมะ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) กล่าวถึงกรณี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อ้างผลักดันการนิรโทษกรรมให้เป็นธรรม ไม่ใช่คิดแค่ช่วยอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร และอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า การทำกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องอะไร ไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะกฎหมายบังคับใช้กับคนทุกคน การทำกฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านมา หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักการจะไม่ใช่นิรโทษกรรมบุคคล แต่เป็นการนิรโทษกรรมเหตุการณ์ เช่น กรณี ๖๖/๒๓ ซึ่งนายรังสิมันต์ เป็น สส.มาสองสมัยแล้ว ทำไมจึงยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้”วันนี้น้องโรม อย่าลากเอาเรื่องส่วนตัวไปรวมกับเรื่องส่วนรวม ไม่มีประเทศไหนในโลกที่คิดนิรโทษกรรมเพื่อบุคคล คนใดคนหนึ่งแน่นอน น้องโรม อย่าลากบุคคล คือ อดีตนายกฯ ทักษิณ และอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ มาเป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาล เพราะจะทำให้การนิรโทษกรรม ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ควรจะสามัคคีพูดคุยกับพรรคการเมืองทุกพรรคและกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม ที่อยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ไม่ใช่เจาะจงเพื่อทำลายกันอย่างเดียว วันนี้ประเทศต้องสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาผลพวงจากวิกฤติ ๙ ปีที่ผ่านมา ผมเห็นด้วยกับการทำกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อทำให้ประเทศไทยปรองดอง สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติ ถ้าฝ่ายค้านมุ่งออกมาทำลายล้างทางการเมือง ตีกินกันแบบนี้ ประเทศก็จะติดหล่มอยู่แบบเดิม และประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไร” นายวรชัย กล่าว…