Friday, 24 May 2024

“ศุภณัฐ” สส.ก้าวไกล โต้ คำชี้แจง บขส.ไม่สะท้อนความจริง ใน “หมอชิต ๒”

29 Dec 2023
68

“ศุภณัฐ” สส.กทม.ก้าวไกล โต้ คำชี้แจง บขส.ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงใน “หมอชิต ๒” ย้ำ ลงพื้นที่ยังคงพบปัญหาสารพัดที่ประชาชนต้องเจอทุกวัน ชี้ นโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองจะเกิดไม่ได้ หากรัฐไร้การเหลียวแลสถานีหน้าด่านอย่างหมอชิต ๒วันที่ ๒๙ ธ.ค. จากกรณีที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทำหนังสือชี้แจงข้อท้วงติงของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพฯ เขต ๙ (หลักสี่ จตุจักร บางเขน) พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับปัญหาภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ “หมอชิต ๒” ที่เสื่อมโทรมและไม่พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย บขส.ยืนยันว่า ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ และจุดดับเพลิงในสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ใช้งานได้ทุกจุด ยกเว้นบันไดเลื่อนที่มีอายุกว่า ๒๖ ปี กำลังขาดแคลนอะไหล่ซ่อมแซม ขณะที่ห้องให้นมบุตรและห้องปฐมพยาบาลก็เปิดให้บริการตลอด เพียงแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อป้องกันอาชญากรรม ส่วนพื้นที่ทิ้งร้าง ขณะนี้ บขส.กำลังจะปรับปรุงเป็นศูนย์การเดินทางแห่งใหม่ (Transportation Hub) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำผังและแบบการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ขณะที่ปัญหาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายก็ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและบังคับใช้กฎหมายแล้วtt ttต่อกรณีดังกล่าว นายศุภณัฐให้ความเห็นว่า คำชี้แจงของ บขส.ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของหมอชิต ๒ ที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญอยู่ทุกวัน เช่น จากการลงพื้นที่เมื่อคืนนี้ ตนก็ยังคงพบว่า จุดดับเพลิงบริเวณชั้น ๓ ไม่มีถังดับเพลิง ส่วนเครื่องปรับอากาศที่ชี้แจงว่า มีนั้น ก็มีเฉพาะในอาคารขายตั๋วโดยสาร แต่ที่ชานชาลาขึ้นรถซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนไปนั่งรอกันอย่างแออัด จนต้องนั่งบนฟุตปาท กลับไม่มีในส่วนของบันไดเลื่อนที่ บขส.ชี้แจงว่ามีอายุมาก และไม่มีอะไหล่มาซ่อมแซม นายศุภณัฐ กล่าวว่า บันไดเลื่อนที่หมอชิต ๒ เสียมานานนับปีแล้ว โดยในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา บขส.แจ้งว่า จะตั้งงบมาปรับปรุงซ่อมแซม แต่เวลาผ่านไป ๘ เดือน เหตุใดจึงเพิ่งรู้ว่า บันไดเลื่อนไม่มีอะไหล่ แล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะทำอย่างไรต่อไป ต้องจัดซื้อบันไดเลื่อนชุดใหม่ ใช่หรือไม่ นี่คือสิ่งที่ บขส.ต้องชี้แจงกับประชาชนให้ชัดเจน ไม่ใช่ทำงานอย่างล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ และไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่นนี้ในส่วนของห้องให้นมบุตรและห้องปฐมพยาบาล นายศุภณัฐ กล่าวว่า สัปดาห์ที่แล้วมีทีมงานของตนเข้าไปสำรวจ ทั้งสองห้องไม่เปิด แต่วันนี้ในช่วงเทศกาลกลับมาเปิดแล้ว จึงเชื่อว่า น่าจะเปิดให้ใช้เฉพาะในช่วงเทศกาล เพราะในวันปกติห้องปิดมืดสนิท ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ทั้งที่ห้องเหล่านี้ควรเปิดพร้อมให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรจะต้องให้ประชาชนไปขอใช้บริการสำหรับพื้นที่ทิ้งร้าง ที่ บขส.ชี้แจงว่ากำลังจะปรับปรุงเป็นศูนย์การเดินทาง นายศุภณัฐ ชี้ว่า จุดนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีคนเช่า แต่พื้นที่ถูกทิ้งร้างจนมีคนไร้บ้านเข้าไปอาศัยอยู่ บขส.ทราบหรือไม่ว่า มีคนไร้บ้านบุกรุกเข้าไปแอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตน บขส.ได้ให้ความใส่ใจพื้นที่ของตน รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ยังพบปัญหาการโก่งราคาตั๋วในช่วงเทศกาล รวมถึงปัญหาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะขากลับจากการเดินทางที่ผู้โดยสารถูกแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์มาดักรอตามทางเดิน เรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงtt ttนายศุภณัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ประชาชน ทั้งที่เดินทางออกต่างจังหวัดและกลับเข้ามากรุงเทพฯ ต้องพบเจออยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนว่า บขส. รวมถึงกระทรวงคมนาคม ไม่ได้ลงมารับรู้และรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนเลย พร้อมตั้งคำถามว่า ในเมื่อสถานีขนส่งหมอชิต ๒ คือ “หน้าด่าน” ของเมืองรอง การมีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่เสื่อมโทรมเช่นนี้ จะถือเป็นการทำลายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองรองหรือไม่ โดยเฉพาะเมืองที่ไม่มีเครื่องบินหรือรถไฟเดินทางไปถึง แล้วอย่างนี้ นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรtt ttขณะก่อนหน้านี้ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส.ได้ออกหนังสือ ชี้แจง ข้อกล่าวหา ๑๔ ข้อ ของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพฯ เขต ๙ (หลักสี่ จตุจักร บางเขน) พรรคก้าวไกล มีใจความว่า เรียน  สื่อมวลชนบริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น การบริหารงานเพื่อบริการประชาชนแบบไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ขอชี้แจงต่อข้อกล่าวหาของคุณศุภณัฐ มินชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรณี พื้นที่การให้บริการของ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ๒ มีความไม่เรียบร้อย ถึง ๑๔ ประการ ขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้๑) ข้อกล่าวหาต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น บันไดเลื่อนเสีย  ลิฟต์ ไม่ได้ให้บริการ ห้องปฐมพยาบาลปิด ห้องให้นมบุตรปิด จุดดับเพลิงเสีย ชานชาลาไม่มีห้องแอร์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารงานสถานีขนส่งหมอชิต ๒ โดยเช่าที่จากการรถไฟมาถึงขณะนี้เป็นเวลา ๒๖ ปี ให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ถึงแม้ว่าอาคารรับรองผู้โดยสาร ชานชาลา จะมีอายุ และได้ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยมาโดยตลอด โดยงบประมาณของบริษัทฯ  โดยในปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องปิดบันไดเลื่อนชุดที่ติดตั้งมา ๒๖ ปี เนื่องจากไม่สามารถหาอะไหล่ได้ และถึงแม่จะเปิดได้ในช่วงเทศกาลก็จะปิดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน หากมีเหตุคนล้นอาคารชานชาลาในช่วงเทศกาล ส่วนลิฟต์ และระบบสาธารณูปโภค เช่น จุดดับเพลิง แอร์คอนดิชั่น ที่อาคารผู้โดยสาร นั้น ขอยืนยันว่าใช้งานได้ทุกจุด ส่วนห้องปฐมพยาบาล ห้องให้นมบุตร บริษัทฯ เปิดให้บริการตลอด โดยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้อง เนื่องจากหากเปิดไว้ตลอดอาจเป็นจุดลับตาในการก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมได้ สำหรับในส่วนพื้นที่ทิ้งร้าง นั้น เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ อยู่นอกอาคาร และเป็นส่วนการให้บริการ เดิมเป็นจุดเชื่อมต่อกับเขตเดินรถที่ ๘ ของ ขสมก แต่ในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ที่ผ่านมาไม่มีผู้เช่า บริษัทฯ จึงทำการปิดพื้นที่ เพื่อเตรียมการพัฒนาโดยรื้อสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดและพัฒนาเป็น Transpotation Hub ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดการเชื่อมต่อ แบบไร้รอยต่อ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำ ผังและแบบการพัฒนา ให้แล้วเสร็จใน ๑ ปี ๒) ข้อกล่าวหาในเชิงบริการ การเชื่อมต่อผู้โดยสาร บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมา ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่หมอชิต ๒ ได้โดยระบบรถโดยสารสาธารณะได้หลายสาย และในช่วงตั้งแต่รัฐบาลได้เข้ามาบริหาร ประเทศได้มีนโยบายในการเชื่อมต่อและบูรณาการระบบการขนส่ง บริษัทฯ จึงได้ประสานงานกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการส่งผู้โดยสารขาเข้าโดยมีจุดแวะส่ง ที่สถานี กลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีประชาชนใช้บริการการเชื่อมต่อในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ประสานงานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ในการ จัดให้มีรถของ ขสมก. เข้ามาจอดในบริเวณชานชาลา ภายในบริเวณสถานี จำนวน ๑๒ สาย ซึ่ง ได้เริ่มทดลองให้บริการตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีประชาชนใช้บริการมากถึง ๗๗,๐๐๐ ราย และจะเพิ่มจำนวนสายทางเพิ่มขึ้น ในเส้นทางที่ประชาชนเดินทาง สำหรับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล วินแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์เถื่อน ทาง บริษัท ได้ดำเนินการมีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการจับกุมผู้บุกรุก ผู้กระทำความผิดกฏหมาย ในทุกวัน อย่างไรก็ดี บริษัท จะทำการ จัดการขั้นเด็ดขาดต่อผู้กระทำความผิด ผู้บุกรุกและดำเนินคดีอาญาอย่างเข้มงวดในทุกรายต่อไปtt ttบริษัทขอเรียนว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้มีความห่วงใยต่อบริษัทฯ ที่ประสบปัญหาการขาดทุนในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเดินทางในระบบรถขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองได้รับความนิยมลดลง  ตลอดจนประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาด จนทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนถึงสามปีซ้อน อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาการให้บริการในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาบริษัทสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินไปสู่สถานะที่ดีขึ้นโดยการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายสูงขึ้นมากกว่าปี ๒๕๖๕ ถึงประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหนี้สิน และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคาร ชานชาลา และสิ่งอำนวยความสะดวกตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการโดยเร็วที่สุดและขอน้อมรับข้อติชมจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้อยู่ในระดับเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายต่อไปบขส. แจง ราคาค่าโดยสารรถ ๓๐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ย้ำ ขายตั๋วรถเสริมติดป้ายแสดงราคาให้ชัด หากพบขายเกินราคาปรับใบละ หมื่นบาทtt ttนางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนประเด็นรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ๓๐) ขายตั๋วเกินราคา บขส. ขอชี้แจงว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้รถโดยสารในเที่ยววิ่งปกติ ไม่เพียงพอ บขส.จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ๓๐) มาวิ่งให้บริการเสริมในเส้นทางๆ โดยใช้รถมาตรฐาน ๑ พ ทำให้อัตราค่าโดยสารจะสูงกว่าเที่ยวปกติ ประมาณ ๑๕-๒๐ % ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากรถ ๓๐ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตีรถเปล่ากลับมารับผู้โดยสาร ทำให้การคิดค่าโดยสารจะคิดในอัตราต้นทางปลายทาง ในเส้นทางสายยาว เช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ แต่หากผู้โดยสารต้องการลงในจังหวัดระหว่าง สามารถเลือกใช้บริการรถเสริมในเส้นทางอื่น เช่น กรุงเทพ-นครสวรรค์ ,กรุงเทพ-โคราช เพื่อเดินทางต่อได้เช่นกัน ทั้งนี้บขส.ได้ย้ำให้ผู้ประกาศติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ส่วนประเด็นเรื่องของพนักงานบริการไม่ดี พูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสาร ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งรายละเอียด เช่น ชื่อพนักงาน เส้นทาง ได้ที่จุดร้องเรียนของบขส และกรมการขนส่งทางบก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง ๓ แห่ง (จตุจักร, เอกมัย, บรมราชชนนี) หากพบมีการขายตัวเกินราคาปรับ ใบละ ๑๐,๐๐๐ บาท