Wednesday, 22 May 2024

สั่ง "เยียวยา" ๖๙ ตำรวจไม่มีเส้น-โดนเด้ง ย้ายกลับหน่วยเดิม

29 Dec 2023
61

“นายกฯเศรษฐา” สั่งกำชับ ผบ. ตร. เร่งเยียวยาตำรวจ ๖๙ นาย ให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ หลังถูกย้ายกลางอากาศจากหน่วยงานเดิม ในการแต่งตั้งรอบที่ผ่านมาโดยไม่มีความผิด ไม่ได้สมัครใจ ไม่เป็นธรรม ทำให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน “บิ๊กต่อ” แอ่นอกรับ สั่งการผู้บัญชาการต้นสังกัดดูแล รับใครกลับได้ก่อนทำเลย ถ้าไม่ได้ให้ดำเนินการหลังปีใหม่ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ โพสต์เฟซบุ๊กแฉละเอียดยิบ ยันจะตามเกาะติดปัญหานี้ต่อไป เพราะข้าราชการ ตำรวจที่ไม่มีเส้นได้รับความเดือดร้อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๘ ธ.ค. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตำรวจกล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง เป็นประธานประชุมว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลเรื่องหนี้สินของทั้งประชาชนและข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตำรวจรับผิดชอบดูแลเรื่องหนี้สินข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว เบื้องต้นประสานไปยังสถาบันการเงินเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนหนี้นอกระบบให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ส่วนตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้อย่างเด็ดขาด“ที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายแต่งตั้งวาระที่ผ่านมา เนื่องจากบางนายถูกโยกย้ายโดยไม่สมัครใจ ไม่มีความผิด หรือบางนายถูกย้ายจากพื้นที่นครบาลไปยังภูธร ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ เพราะ พระราชบัญญัติตำรวจฯ ฉบับใหม่มีข้อกำหนดหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดในการแต่งตั้งโยกย้าย” ผบ.ตำรวจกล่าวพล.ต.อ.ต่อศักดิ์กล่าวด้วยว่า ขณะนี้พบว่า ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาอีก ๖๙ นายกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มอบหมายให้แต่ละกองบัญชาการสอบถามความต้องการเบื้องต้น จากนั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจแต่ละภาคเรียกตำรวจกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาคุย เพื่อร่วมกันหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน หากนายใดสามารถพิจารณาย้ายกลับต้นสังกัดได้โดยไม่ติดขัดเรื่องคุณสมบัติต่างๆจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และจะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไปหลังปีใหม่ทันทีวันเดียวกัน เพจ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ลงข้อความเกี่ยวกับการประชุม กรมตำรวจว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ฐานะประธาน กรมตำรวจเป็นประธานประชุม กรมตำรวจครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๖ ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมขอบคุณคณะกรรมการ กรมตำรวจที่ร่วมกันประชุมพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจต่างๆ มุ่งเน้นให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนอวยพรปีใหม่ให้คณะกรรมการ กรมตำรวจเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖วาระสำคัญเป็นเรื่องพิจารณาวาระที่ ๔.๓ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.ตร. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๖๖ แจ้งว่า ตามที่ กรมตำรวจมีข้อสังเกตให้ ตำรวจไปพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งในสังกัดเดิม ๙๖ รายนั้น การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก.- สว.วาระประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ ผบช.สง.ก.ตร. รายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ ผู้แทน ผบช.สกพ.รายงานว่า กลุ่มข้าราชการตํารวจที่มีข้อสังเกต ๙๖ ราย ได้ย้ายกลับตามมติและข้อสังเกต ๑๑ ราย ย้ายกลับไม่ตรงตามข้อสังเกต ๑๖ ราย และไม่ได้ย้ายกลับตามข้อสังเกต ๖๙ รายที่ประชุม กรมตำรวจอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง พล.ต.อ.วินัย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประทิต สันติประภพ กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรมตำรวจทุกท่านร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ ตำรวจแก้ไขปัญหานี้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ ๖๙ รายให้ได้ย้ายกลับไปในหน่วยเดิม หรือภูมิลำเนา หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหน่วยใหม่อย่างเหมาะสม ชี้ให้เห็นความพยายามของ กรมตำรวจชุดปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้ง พยายามช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มนี้มาตลอดจากการถูกย้ายออกนอกหน่วยโดยไม่สมัครใจซึ่งไม่เป็นธรรมเมื่อวาระการแต่งตั้ง ๒๕๖๕ (ก่อน กรมตำรวจชุดปัจจุปันมาปฏิบัติหน้าที่) ตำรวจได้รับความเดือดร้อนทั้งส่วนตัวและครอบครัวแสนสาหัส ย้ายไปหน่วยใหม่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายทางราชการอย่างร้ายแรงผมและ พล.ต.อ.วินัย อภิปรายและขอมติที่ประชุม กรมตำรวจให้บันทึกข้อสังเกตให้ย้ายน้องๆที่ไม่มีเส้นถูกย้ายเตะออกนอกหน่วย (นครบาล สตม. สอท.ภ.๑/๒/๗ ฯลฯ) โดยไม่เป็นธรรมให้ได้ย้ายกลับ จนมีข่าวตำหนิติเตียนผมและ พล.ต.อ.วินัย ว่าพูดมากไปหรือไม่ ผมและ พล.ต.อ.วินัยยืนยันว่า ถ้าเราต้องพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นปกป้องช่วยเหลือให้ตำรวจได้รับความเป็นธรรม เราจะพูดต่อไป ไม่มีใครมาปิดปากเราได้ เรื่องนี้ผมและ พล.ต.อ.วินัยติดตามมาตั้งแต่ก่อนแต่งตั้ง ขออนุญาต ผบ.ตำรวจไปหารือกับ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร (บร.) ผบช.สกพ. ผบช.สง.ก.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมติและข้อสังเกต ก.ตร. แต่เมื่อคำสั่งออกมาทุกหน่วยปรากฏว่า ไม่มีการปฏิบัติตามมติ ก.ตร. ๖๙ ราย อ้างเหตุว่า หน่วยเดิมที่ให้ย้ายกลับไม่มีตำแหน่งรองรับ และเหตุผลอื่นๆอีกมากมาย เป็นเหตุให้มีการไปร้องทุกข์ต่อ กุมภาพันธ์ค.ตำรวจจำนวนมากกรณีที่มีข้อสังเกต กรมตำรวจและสมัครใจจับคู่ย้าย แต่ไม่ได้รับการพิจารณาหลายราย ทั้งตัวตำรวจเองตลอดจนลูกเมียโทร.มาตัดพ้อว่า เขียนคอมเมนต์ลงในเฟซบุ๊กของผมขอคำแนะนำ เพราะหมดหนทางเรียกร้องขอความเป็นธรรม หดหู่ สิ้นหวังกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่แสดงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ผมเองได้แต่แนะนำให้ไปใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อ กุมภาพันธ์ค.ตำรวจที่พึ่งสุดท้าย ผมทำหน้าที่สะท้อนปัญหาและข้อเท็จจริงที่ได้รับทราบมาต่อที่ประชุม กรมตำรวจไม่อยากรอผลให้ กุมภาพันธ์ค.ตำรวจมาวินิจฉัยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผมเห็นว่า ตำรวจควรจะแก้ไขปัญหานี้เองสรุป กรมตำรวจมีมติให้ ตำรวจดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย ๖๙ นาย ตามที่ กรมตำรวจมีมติให้ข้อสังเกตโดยให้ย้ายกลับหน่วยเดิม หรือภูมิลำเนา หรือตำแหน่งที่เหมาะสมในหน่วยใหม่ และให้ดำเนินการแต่งตั้งกรณีสมัครใจจับคู่ย้ายให้เรียบร้อยต่อไปขอชื่นชม พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ฐานะประธาน อนุ กรมตำรวจร้องทุกข์ ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเกาะติดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยดี ขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตำรวจเป็นอย่างยิ่ง ท่านแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้นำองค์กรตำรวจที่สง่างาม แอ่นอกแสดงความรับผิดชอบจะไปดำเนินการเยียวยาทั้ง ๖๙ ราย และกรณีสมัครใจจับคู่ย้ายให้เหมาะสมทันที เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆ ตำรวจที่รอความเป็นธรรมได้ย้ายกลับบ้านสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้ง หลังการประชุม ก.ตร. ท่าน ผบ.ตำรวจจะไปแถลงข่าวการดำเนินการด้วยตนเองขอบพระคุณ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ประธาน อนุ กรมตำรวจบริหารงานบุคคล เสนอแนะการจะกำหนดตำแหน่งประจำเพิ่มเติมในหน่วยต่างๆเพื่อรองรับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพชร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. กรมตำรวจโดยตำแหน่ง เสนอแนะแนวทางให้หน่วยต่างๆช่วยแก้ปัญหานี้ด้วย ผมจะรอผลการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป เพราะตัวชี้วัดความสำเร็จของมติครั้งนี้ อยู่ที่น้องๆ ตำรวจที่ได้รับผลกระทบและไปร้องทุกข์ต่อ กุมภาพันธ์ค. ตำรวจไว้แล้วะต้องไปถอนคำร้องทุกข์”อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่