Thursday, 23 May 2024

เรื่องเล็ก แต่ไม่เล็ก

29 Dec 2023
36

ชีวิต ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง พนักงาน จะมีอนาคตหรืออดอยากก็ขึ้นอยู่กับสวัสดิการที่ได้จากรัฐผ่าน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ จากขอบเขตความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ และจำนวนเงินกองทุนประกันสังคมที่มีจำนวนมหาศาลเราเคยได้ยินแต่ข่าวว่า มีการนำเงินจากกองทุนประกันสังคม ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไปซื้อหุ้นของเอกชนบริษัทนั้นบริษัทนี้ แล้วเกิดความล้มเหลว ขาดทุน ถามหากันอยู่ว่าใครจะรับผิดชอบ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประกันสังคมมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอันที่จริง คณะกรรมการประกันสังคม มาจากการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราไม่เคยรับรู้รับทราบเลยว่า การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมเขาทำกันอย่างไร เลือกมาแล้วมาทำหน้าที่อะไรบ้าง ให้คุณให้โทษได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีไหม ทุกอย่างเหมือนอยู่ในแดนสนธยาจู่ๆเราก็ได้ยินข่าวว่ามีการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคมกัน มีผลออกมาแล้วพบว่า ฝ่ายตัวแทนลูกจ้าง กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า ชื่อนี้ก็คงหนีไม่พ้นการขับเคลื่อนของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลที่กำลังสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองทีละขั้นตอนแบบซึมลึก จากจำนวนบอร์ดประกันสังคม ๗ ที่นั่ง เป็นผู้ที่มาจาก กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า ๖ คน มีตัวแทนจากเครือข่ายพนักงานราชการไทยเข้ามาได้เพียงคนเดียวทีนี้แหละว้าวุ่นแน่วันหยุดที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์อุปกรณ์ของรถไฟฟ้าสีชมพูที่อยู่ระหว่างทดลองวิ่ง หล่นลงมาใส่รถยนต์ชาวบ้านที่วิ่งไปวิ่งมา สายสีเหลือง สายสีม่วงก็เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ระหว่างการก่อสร้างบ้าง ระหว่างซ่อมแซมบ้าง ไม่เฉพาะรถไฟฟ้า ที่มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และบริษัทสัมปทานเดินรถผูกขาดอยู่ไม่กี่บริษัท การก่อสร้างซ่อมแซมทางหลวง ทางด่วนพิเศษ ก็เกิดปัญหาทำนองนี้เป็นรายวันทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้แรงงาน สุดท้ายก็จะมาจบที่การขอโทษ จ่ายค่าชดเชย โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทสัมปทานยังทำงานกันต่อไปตามปกติหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของสัมปทานหรือเป็นผู้อนุมัติโครงการ ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน เหตุการณ์ที่ผ่านมา กทม. และ กระทรวงคมนาคม สามารถเอาผิดกับผู้รับเหมาและบริษัทสัมปทานอะไรได้บ้างแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆ ไปวันๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะผู้ที่มีผลประโยชน์เหล่านี้ เป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองเป็นเจ้าของ มีส่วนเกี่ยวข้องและมารับตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรตรวจสอบทั้งหลายเอ่ยคำว่าเจ้าสัวข้าราชการก็ตัวสั่นแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังถูกผูกขาดโดยนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลทางการเมือง และกำลังจะถูกผูกขาดจากทุนข้ามชาติที่เข้ามาซื้อกิจการและเป็นเจ้าของเสียเอง มหาวิทยาลัย ร้านอาหาร หรือธุรกิจสีเทาทั้งหลายใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นนายทุน รู้กันอยู่เต็มอก.หมัดเหล็กmudlek@thairath.co.thคลิกอ่านคอลัมน์ “คาบลูกคาบดอก” เพิ่มเติม