Wednesday, 24 July 2024

ข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่รังที่ ๔ ของฤดูกาล พบไข่สมบูรณ์ ๑๐๒ ฟอง

30 Dec 2023
93

ข่าวดีส่งท้ายปี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง “แม่เต่ามะเฟือง” ขึ้นวางไข่รังที่ ๔ ของฤดูกาล พบไข่สมบูรณ์ ๑๐๒ ฟองเมื่อเวลา ๐๓.๑๓ น. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต สำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล พบร่องรอยเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานฯ โดยครั้งนี้นับเป็นการพบการขึ้นวางไข่เป็นรังที่ ๔ ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง (รังที่ ๕ ของฤดูกาล) tt ttทั้งนี้ เบื้องต้นจากการวัดรอยพบความกว้างช่วงอก ๑๓๐ ซม. ความกว้างพายทั้งหมดประมาณ ๒๒๐ ซม. นับเป็นแม่เต่ามะเฟืองที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกรังที่ขึ้นวางไข่ (ฤดูกาล ๒๕๖๖-๒๕๖๗) น่าจะเป็นแม่เต่าตัวที่ ๓ ของปี จึงได้ทำการสักหาไข่เต่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหลุมไข่จนพบ เจ้าหน้าที่ทำการขุดย้ายเนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง ความลึกก้นหลุมไข่ ๘๕ ซม. ความกว้างหลุมไข่ ๒๕ ซม. พบไข่ทั้งหมด ๑๓๙ ฟอง เป็นไข่สมบูรณ์ ๑๐๒ ฟอง ไข่ลม ๓๗ ฟอง ไข่เต่ามีขนาด ๕.๐๓ ซม. tt ttสำหรับจุดวางไข่อยู่บริเวณพิกัด UTM ๔๗P ๔๑๓๕๕๖ ๙๔๒๗๘๘ ได้ย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่อยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยตรวจสอบ ดูแลป้องกัน การรบกวนจากสัตว์หรือมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และจะใช้เวลาอีก ๕๕-๖๐ วัน ไข่เต่าจะฟักตัว คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗.