ข้ามสะพานล้างสิ่งอัปมงคล วัดหงส์ฯ เปิดไม่บ่อย ๓๐ ธ.ค.-๑ ม.ค. ๖๗ นี้ห้ามพลาด!

30 ธ.ค. 2023
89

ปีใหม่ ๒๕๖๗ ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหน สามารถเดินทางแวะเวียนไปสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือศาลเทพเจ้าจีนขอพร วิหาร ๕ แม่ทัพสวรรค์ เสริมสิริมงคลให้กับตนเองในช่วงปีใหม่นี้ได้และเรียกว่าใน ช่วงวันที่ ๒๙ ธันวาคม-๑ มกราคม ๒๕๖๗ หากใครไปเยือนวัดหงส์รัตนาราม วิหาร ๕ แม่ทัพสวรรค์ ไทยรัฐออนไลน์ แนะนำให้ไปข้ามสะพานล้างตัว ล้างสิ่งอัปมงคล ที่ติดตัวเรามา ทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดี และต้องกระซิบว่า สะพานนี้ไม่ได้เปิดให้ข้ามกันตลอดปี ต้องไปให้ถูกช่วงเวลาเท่านั้น ถึงจะมีโอกาสข้ามสะพานล้างตัวได้นั่นเอง tt tt๑. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน รับปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงมักเสด็จฯ นั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระอุโบสถอยู่เสมอ วัดหงส์ฯ จึงเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงามวัดหนึ่งในยุคสมัยนั้นและตามตำนานคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของศาลพระเจ้าตากสินที่วัดหงส์ฯ คือ เป็น “ศาลพระเจ้าตากสินแห่งแรกในประเทศไทย” ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะจากตำนานที่ว่า “หลังจากการประหารชีวิตพระเจ้าตากสินด้วยท่อนไม้จันทน์ บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ มีหลวงจีนเดินนำขบวนพระบรมศพผ่านวัดหงส์ฯ โดยมีอีกคนหนึ่งถือพานรองพระโลหิต แต่เมื่อหันกลับไปมองยังโบสถ์ เห็นพระเจ้าตากยืนกอดอก ไม่มีหัว จึงตกใจ จนทำพานรองพระโลหิตหล่นจากมือ จากนั้นจึงมีการนำดินที่มีพระโลหิต มาปั้นรูปพระองค์ แล้วสร้างเป็นศาลไม้อยู่บริเวณต้นโพธิ์ (ด้านข้างศาลในปัจจุบัน)ครั้นเมื่อศาลไม้ชำรุดทรุดโทรม ทางวัดหงส์ฯ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานครและคณะศรัทธา จึงได้ช่วยกันสร้างศาลพระเจ้าตากสินขึ้นมาใหม่ อยู่บริเวณเดียวกันกับศาลเดิมภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’ ขนาดเท่าพระองค์จริง และมีพิธีเปิดศาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗การถวายสักการะนิยมเป็นดอกไม้สด (สีแดง) บายศรี และผลไม้ แต่มีข้อควรละเว้น คือ ห้ามถวาย ‘ละมุดและพุทรา’tt ttไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าโชคลาภ ๕ พระองค์๒. ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ๕ ปางต้องบอกว่า เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ๕ ปาง ที่วิหาร ๕ แห่งนี้ แต่ละพระองค์ประทานพรที่ไม่เหมือนกัน บางองค์ประทานอำนาจบารมี หรือบางองค์ประทานเงินทอง บางองค์ประทานเรื่องสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด เราขอพรได้ทุกเรื่องครบที่องค์เดียว แต่ส่วนมากเราจะแนะนำให้ขอพรแค่เรื่องเดียวที่เราต้องการด่วนที่สุด เดือดร้อนที่สุด ขอให้ขอตรงนี้นั่นเองtt tt๓. พิธีข้ามสะพานล้างสิ่งอัปมงคล เป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญ เพราะเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยผู้เข้าร่วม มีความเชื่อการเดินข้ามสะพานครั้งนี้จะเป็นการปัดเป่าให้สิ่งไม่ดีหรือเคราะห์ร้ายหายไป เหลือไว้แต่สิริมงคลและสิ่งที่ดี มีโชค มีลาภ มีความสุขตลอดปี บารมีมากล้น เสมือนได้ชำระล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายและจิตใจและเมื่อก้าวย่างขึ้นสะพาน ภายใต้สะพานจะมีตะเกียงไฟน้ำมันของดาวประจำวันเกิดจุดรออยู่ เพื่อคอยปัดเป่า และเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีภายในตัวผู้เข้าร่วมพิธีให้มอดไหม้ไปนั่นเองอย่างไรก็ตาม ข้ามสะพานล้างสิ่งอัปมงคล สามารถไปได้ในช่วงนี้ตั้งแต่ ๒๙ ธันวาคม ๖๖-๑ มกราคม ๖๗ ไทยรัฐออนไลน์ถึงได้บอกว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด เพราะเราจะได้ก้าวข้ามไปปีใหม่ด้วยความสิริมงคล และสิ่งที่ดีพิกัด : วิหาร ๕ แม่ทัพสวรรค์ 五营将军 วัดหงส์การเดินทาง : https://maps.app.goo.gl/KyyAsF๖๒v๙xeqwq๖๙