Tuesday, 21 May 2024

ดวงประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ การเมืองร้อนภัยพิบัติวุ่น

30 Dec 2023
54

ตลอดปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา “เหตุการณ์ในแวดวงการเมือง” นับเป็นปีแห่งการหักปากกาเซียนพลิกเกมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ “การจัดตั้งรัฐบาลผสม” ภายใต้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อ “เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ” ที่เป็นความท้าทายสำคัญต้องฝ่าปัญหาอุปสรรคความเป็นรัฐบาลผสมนี้ทำให้ปี ๒๕๖๗ ยังเป็นปีที่มีเรื่องต้องเฝ้าระวัง “ความขัดแย้งทางการเมือง” โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องเผชิญกับการแข่งขัน “ก่อให้เกิดคะแนนเสียงแตกเสียงข้างมาก” สร้างความเสียหายให้กับการบัญญัติกฎหมายบางฉบับ “จนเกิดความไม่พอใจกันในพรรคการเมือง” กลายเป็นปมปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลผสมนี้แม้แต่บรรดาโหราจารย์ชื่อดังยังต้องออกมาตรวจ “ดวงเมืองในปี ๒๕๖๗” อย่างใกล้ชิดสะท้อนผ่าน อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกว่า ในวันที่ ๒๑ เมษายน๒๕๖๗ อายุเมืองจะครบรอบ ๒๔๒ ปีนั้นก็ส่งผลต่อ “ดาวพฤหัสบดีกลายเป็นกาลกิณีจร” ทำให้เกิดความยุ่งยากให้ผลร้ายทางด้านกฎหมายท่านมักเรียกว่า “นิติสงคราม” ใช้กฎหมายชิงไหวพริบชิงอำนาจให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายอ่อนแอ อีกทั้ง “ดาวเสาร์โคจรอยู่ราศีกุมภ์ตั้งแต่ ๑ มีนาคม๒๕๖๖–๑๙ พฤษภาคม๒๕๖๘” ถ้าโยกเกณฑ์ร้ายกับบาปพระเคราะห์การบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะงักจากภัยคะแนนเสียงข้างมาก จน พระราชบัญญัติบางฉบับเสียหายนำความไม่พอใจในพรรคการเมืองtt ttหากดาวเคราะห์เบียดมาจากภพที่ ๘ (มรณะภพ) เจ้าเรือนดาวอังคารอาจมาเบียดดาวเสาร์จะส่งผลให้บุคคลสำคัญบางคนถึงแก่กรรม แล้วถ้าเกิดในภพที่ ๑๑ มักเกี่ยวกับรัฐสภา “ผู้ออกกฎหมาย” ก็อาจเป็น สส.หรือบุคคลในสภาฯ “อาจถึงแก่กรรม” จนต้องเลือกตั้งซ่อมแต่ก็ไร้ผลไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังไว้ถัดมา “พระราหู” ย้ายจากราศีเมษมาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม๒๕๖๖ “เข้าราศีมีน” จะอยู่นี่ไปถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม๒๕๖๘ ส่งผลให้ความมืดครอบงำดวงเมืองค่อยๆหายไปที่น่าจะส่งผลดี “แต่ด้วยราหูยกมาอยู่ราศีมีน” เป็นช่วงดวงเมืองกำลังจะครบรอบ ๒๔๒ ปี ทำให้เดิมพระพฤหัสเป็นกาลกิณีจรก็เปลี่ยนเป็นราหูกาลกิณีจรแทนแล้วราหูอยู่ตรงราศีมีนมีจุดตั้งรับอยู่ ๓ จุดสำคัญ คือ จุดราหู จุดพระพุธ จุดพระศุกร์ “ดูเหมือนเป็นผลดีให้ประเทศเกิดความสว่างไสว” แต่ด้วยราหูเกิดเป็นกาลีจรอยู่ราศีมีนเป็นภพวินาศของดวงเมือง ตามตำราไทยดีบอกว่า “จะประสบความสำเร็จ” แต่เกิดปรากฏการณ์ราหูทับราหู หรือบางพระเคราะห์ทับตัวเอง จึงทำให้ไม่ค่อยดีเพราะราหูเป็นตัวแทนผู้ปกครองราศีกุมภ์ภพที่ ๑๑ของดวงเมือง และส่งผลให้เป็นโทษเกิดปัญหาครั้งสำคัญในรัฐสภา ผู้ออกกฎหมาย ผู้กำหนดนโยบายของชาติ อันจะเกิดความสับสนวุ่นวายเสียหายตามมาเวลาต่อมา “ราหูทับดาวพุธในดวงกำเนิดวางพระฤกษ์เสาหลักเมือง” แล้วดาวพุธก็เป็นเทพการสื่อสาร การคมนาคม ก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับกิจการคมนาคม การสื่อสาร และเกิดคดีความเยอะขึ้นดังคำว่า “ราหูสุรินทร์ทับพุธภัยจะยายี ต้องราชทัณฑ์ทวี จะระส่ำระสายสิน” จนผู้ใหญ่ต้องโทษ หรือผู้ใหญ่ให้โทษจุดสุดท้ายคือ “ราหูทับพระศุกร์ในดวงกำเนิด” ด้วยพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่ ๑๒ เรียกว่า กดุมภะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคารและยังเป็นเจ้าเรือนที่ ๗ หมายถึงกิจการด้านต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ต้องดูแลเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ การเงิน การคลังให้ดีที่อาจจะกระทบความเป็นอยู่ประชาชนtt tt โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศแดนไกลมีโอกาสเกิดปัญหาทำให้ “ประเทศไทยต้องวางตัวใช้วิเทโศบายอย่างเหมาะสม” ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนั้นประการสำคัญ “ราหูโคจรจุดใดมักเกิดอุปราคา” ในปี ๒๕๖๗ จะเกิดอุปราคา ๔ ครั้ง คือ ราศีกันย์เป็นภพที่ ๖ ของดวงเมืองเป็นราศีธาตุดินจะเกิดจันทรุปราคาเงามัววันที่ ๒๕ มี.ค. และสุริยุปราคาวงแหวนวันที่ ๒ ต.ค. มักมีความเสียหายให้พืชผลการเกษตรจากฝนแล้ง และมีผลกระทบสุขภาพประเทศ ประชาชน กระเทือนสุขภาพอนามัยส่วน “โลกธุรกิจจะถูกก่อกวน” กระทบการค้า เกษตรกรรมเสียหาย การงานประสบความอับโชคจนเกิดปัญหาว่างงาน ลูกจ้าง-นายจ้างขัดใจกันจนนัดหยุดงาน ทำให้บริการของประเทศถูกกระทบกระเทือนไปด้วยต่อมา “อุปราคาเกิดราศีมีน ๒ ครั้งในธาตุน้ำ” บางช่วงมีฝนตกมากจนเกิดอุทกภัย มีการจมน้ำตาย อุบัติเหตุการท่องเที่ยวทางน้ำ ความยุ่งยากอาชีพที่เกี่ยวกับน้ำหรือของเหลว และภัยจากการเจ็บป่วยโรคระบาดอย่าง สุริยุปราคาเต็มดวงวันที่ ๘ เมษายนพาดผ่านราหูในดวงเมือง ตัวแทนผู้ปกครองราศีกุมภ์จะมีความยุ่งยากในรัฐสภา สส.และจันทรุปราคาบางส่วนเกิดวันที่ ๑๙ กันยายนชั้นกรรมาชีพจะเดือดร้อน เกิดไม่พอใจกัน มีอาชญากรรมลึกลับสืบสวนยาก ประเทศเจอศัตรูลึกลับจากต่างประเทศ “ราศีมีนตั้งภพที่ ๑๒ ของดวงเมือง” มักนำความอับโชค เศร้าโศกเสื่อมเกียรติ เสื่อมโทรมสู่ประเทศ ทั้งราชทัณฑ์ โรงงาน โรงพยาบาล สถานการกุศล จะกระทบกระเทือนtt ttตอกย้ำด้วย “พระดาวอังคาร” ในปี ๒๕๖๗ จะถอยหลังจนถึงต้นปี ๒๕๖๘ อันจะเกี่ยวกับสงคราม อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะช่วงดาวอังคารกุมดาวเสาร์ในราศีกุมภ์ในวันที่ ๑๕ มี.ค.-๒๓ เมษายน๒๕๖๗ จะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ลมพายุฤดูร้อน และภัยแล้งค่อนข้างมากรุนแรงสิ่งน่าสนใจคือ “อังคารถอยหลังในราศีกรกฎอยู่ระยะ ๑๓ องศา ๑๖ ลิปดา” ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค.-๓ ธันวาคม๒๕๖๗ ก่อนถอยหลังใกล้โลกจนอังคารเล็งดวงอาทิตย์ส่งกระแสหาดาวเสาร์ ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในปลายปีจนถึงต้นปี ๒๕๖๘ แต่ด้วยราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในทะเล พื้นที่เป็นน้ำ หรือส่วนประกอบของน้ำส่วนเรื่อง “การเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง” ในปี ๒๕๖๗ ต้องมอง ๒ จุดสำคัญโดยเฉพาะเดือน พฤษภาคม๒๕๖๗ “อาจจะมีการปรับ คณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ หรือเกิดปัญหาการออกกฎหมาย” นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงสำคัญนี้น่าจะอยู่ในช่วงราหูโคจรอยู่ราศีมีนเหตุเพราะ “ทับจุดรับสำคัญในราศีมีนบวกกับเกิดอุปราคาทับราหูตั้งรับดวงเมือง” ที่ศึกษาจากราหูโคจรครบ ๑๒ ราศี ใช้เวลา ๑๘ ปี ถ้าย้อนไป ๑๘ ปีที่แล้วพบว่าวันที่ ๑๙ กันยายน๒๕๔๙ “ราหูจรอยู่ราศีมีนพอดี” ก็เป็นปีแห่งเหตุการณ์ยึดอำนาจ “อดีตนายกฯสมัยนั้น” หากดูวงรอบของราหูก็จะกลับมาอีกแต่ต่างเวลากันเรื่องนี้น่าห่วงเหตุซ้ำรอย “เมื่อราหูจรอยู่ราศีมีนในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๖๗” แถมอุปราคาเกิดขึ้นใกล้วันนั้นในราศีมีนเชื่อมโยงถึงเหตุในปี ๒๕๔๙ ดวงเมืองมีราหูอยู่ราศีมีนเช่นกัน และบวกกับดวงอดีตนายกฯ ผู้ถูกกล่าวว่าอยู่เบื้องหลังรัฐบาลนี้ ก็มีดาวประจำเป็นราหูสถิตราศีมีนเชื่อมโยงนายกฯคนปัจจุบันแม้มีลัคนาอยู่ราศีเมษก็ตามแต่ด้วยนายกฯคนนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดวงเมือง และมีความสัมพันธ์กับอดีตนายกฯ สิ่งนี้เป็นเสมือนการส่งสัญญาณที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นปลายปีถึงต้นปี ๒๕๖๘ สุดท้ายดวง “เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ จะนำพาประเทศผ่านวิกฤติเหล่านั้นได้หรือไม่…?” เท่าที่ดูท่านมีลัคนาสถิตราศีเมษ “มีดาวจันทร์โยกหน้า อาทิตย์กับศุกร์โยกถอดหลัง” ถ้าในดวงเดิมถือว่าเป็นดวงมีดาวศุภเคราะห์โอบอุ้มในภพที่ ๓ และภพที่ ๑๑ ฉะนั้นจะมีญาติมิตรให้การช่วยเหลือประคับประคองสนับสนุนด้วยดีtt ttยิ่งกว่านั้น “วาสนาดวงนายกฯเศรษฐา” มีดาวสำคัญ ๔ ดวง คือ ดาวพฤหัสบดี ดาวพุธ ดาวเสาร์ ดาวอังคารโคจรตรงราศีมังกรเป็นภพที่ ๑๐ ทางโหราศาสตร์หมายถึงภพตำแหน่งหน้าที่การงาน และเป็นจุดที่เปิดเผยมากที่สุดบนท้องฟ้าในขณะเกิดดาว ๑ ใน ๔ ดวงนี้ก็มีดาวอังคารประจำตัวเป็นมหาอุจ คือ ผู้มีบุญวาสนาสูงฉะนั้นดาวประจำตัวมีความโดดเด่น “แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลย” ด้วยตำแหน่งนายกฯที่ได้มาจากดาวเสาร์เจ้าเรือนกัมมะจรในเรือนลาภะของดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ “ทำให้ดาวเสาร์ทับดาวอาทิตย์จึงได้ตำแหน่งนี้มา” แล้วดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์มักส่งผลให้ต้องเหนื่อยยากลำบากตรากตรำจนท้อแท้ถอดใจเลยก็ได้นี่คือคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ชี้ “สถานการณ์การเมืองไทย ๒๕๖๗” แล้วเชื่อว่าหากทุกคนพร้อมใจกัน “กระทำเพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ” ก็จะสามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่อนาคตที่ดีได้.คลิกอ่านคอลัมน์ “สกู๊ปหน้า ๑” เพิ่มเติม