Friday, 24 May 2024

ถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๖ ทางไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒

30 Dec 2023
49

ในงวดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่ ๘๙๑ กิโลเฮิรตซ์ และสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “GLO Lottery official” ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ทำรายการสลากซื้อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ รอบแรก ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจอง รอบที่สอง ในเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพียงช่องทางเดียวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับเงินรางวัล เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ไม่หยุดพักเที่ยง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๙๙สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือ แอปพลิเคชัน GLO Lottery โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถูกรางวัลได้รับบริการที่สะดวกและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ ๑ โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ในอัตราร้อยละ ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๙๙ขณะนี้ พี่น้องประชาชนสามารถซื้อสลากได้ทุกหมายเลขที่ต้องการ ในราคา ๘๐ บาท หรือต่ำกว่า ๘๐ บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง งวดละ ๒๒ ล้านฉบับ และจุดจำหน่ายสลาก ๘๐ กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกเกือบหนึ่งพันจุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองฯ ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสลากไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆ หรือไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบสลากที่ถูกรางวัลจากการที่นำสลากนั้นมาขึ้นเงินรางวัล หากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ซื้อจองรายใด จะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์