Monday, 27 May 2024

“มนพร” แนะ ก้าวไกล เร่งศึกษาร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ปี ๖๗ ดีกว่าเอาเวลามาด้อยค่ากัน

30 Dec 2023
74

“มนพร” รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ในฐานะวิปรัฐบาล แนะ ก้าวไกล ศึกษาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณปี ๖๗ ดีกว่าเอาเวลามาด้อยค่ากัน ยัน ไม่เข้าใจวิจารณ์ ปมกรอบเวลาอภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ทำไม เหตุตัวเอง ก็มีส่วนร่วมตัดสินใจวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ น.ส.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์กรณี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ระบุ เวลาที่รัฐบาลให้ฝ่ายค้านศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบฯ ไม่ควรจะน้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เพราะข้อมูลเยอะ และอยู่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ การพยายามจะให้เรามีเวลาน้อยที่สุดในการทำการบ้านตรวจสอบรัฐบาล วิธีที่แบบนี้เป็นวิธีที่ไม่สง่างามว่า เมื่อย้อนหลังกลับไปดูการพิจารณางบประมาณ ปี ๖๔-๖๖ หลัจากสภาฯ บรรจุวาระพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบฯ สมาชิกจะมีเวลาศึกษาก่อนอภิปราย ๗-๑๐ วัน ไม่ต่างกับปีนี้ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติผ่านร่าง พระราชบัญญัติงบฯ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ตนก็ส่งคิวอาร์โค้ดให้กับวิปฝ่ายค้านทันที สส.มีเวลาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบฯ ๘ วัน ก่อนถึงวันที่ ๓ ม.ค. และยังอยู่ในช่วงวันหยุดราชการ ถือเป็นโอกาสดีที่สมาชิกจะได้ใช้เวลาศึกษาค้นความรายละเอียดในร่าง พระราชบัญญัติงบฯ และโดยธรรมเนียมปฏิบัติแต่ละพรรคจะแบ่งเนื้อหาการอภิปรายแก่สมาชิกว่าใครมีความถนัดด้านไหนก็จะมุ่งศึกษาอภิปรายในกระทรวงนั้นๆ ที่ตัวเองถนัด ไม่ใช่หนึ่งคนจะอภิปรายหมดทุกกระทรวง มองว่า การออกมาพูดเช่นนี้เป็นเพียงการสร้างวาทกรรมทางการเมือง และวาทกรรมนี้จะลดค่าของคนพูดเองเพราะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใคร ยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เพราะทราบดีว่า การพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ล่าช้ามามากเพราะการตั้งรัฐบาลล่าช้า เมื่อ ครม. พิจารณาผ่านร่าง พระราชบัญญัติงบฯ แล้วตนก็รีบส่งทันทีเพื่อให้สมาชิกมีเวลาศึกษามากที่สุด เวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดที่สมาชิกต้องทำ คือ ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเนื้อหาแล้วช่วยกันเสนอแนะติติงและเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายดีกว่าสร้างวลีหรือวาทะกรรมเพื่อด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามtt tt“เรื่องกรอบเวลาที่มาวิจารณ์กันเช่นนี้ ก็ไม่เข้าใจว่า จะออกมาวิจารณ์ได้อย่างไร เพราะเรื่องนี้ทางวิป ๓ ฝ่าย มีการหารือกันถึง ๒ รอบ พรรคก้าวไกลเองอยู่ร่วมในฐานะวิปฝ่ายค้าน ทุกฝ่ายเราตกลงกันเช่นนี้ จึงไม่เข้าใจว่า ออกมาวิจารณ์ทำไมอีก เพราะพรรคตัวเองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้เช่นเดียวกัน” นางมนพร กล่าว…