Tuesday, 21 May 2024

“หมอชลน่าน” ห่วง ประชาชน-บุคลากร พื้นที่น้ำท่วม เตือน เฝ้าระวังโรคระบาด

30 Dec 2023
61

“หมอชลน่าน” รัฐมนตรีว่าการสธ.ห่วงใยประชาชนและบุคลากรในพื้นที่น้ำท่วม สถานบริการสาธารณสุขปิดบริการ ๒๖ แห่ง เปิดศูนย์อพยพช่วยเหลือเกือบ ๗,๐๐๐ ราย เตือนเฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์อพยพ สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้แนวโน้มลดลง tt ttวันที่ ๒๙ ธ.ค. น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัย ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ช่วงระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การดูแลในศูนย์อพยพให้พักอาศัยชั่วคราว พร้อมกับแสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจไปถึงบุคลากรของกระทรวงในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากด้านกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้รายงานล่าสุด เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ว่า ขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มลดลงทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม ๑๒ ราย แบ่งเป็นนราธิวาส ๘ ราย ยะลา ๓ ราย และปัตตานี ๑ รายน.ส.ตรีชฎา กล่าวต่อว่า มีสถานบริการสาธารณสุข ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย จำนวน ๓๔ แห่ง อยู่ในนราธิวาส ๑๑ แห่ง ยะลา ๑๒ แห่ง ปัตตานี ๑๑ แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาล ๒ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓๑ แห่ง ในจำนวนนี้ เปิดบริการปกติ ๗ แห่ง เปิดบริการบางส่วน ๑ แห่ง ปิดบริการ ๒๖ แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ แห่ง (ยะลา) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒๕ แห่ง (ยะลา ๑๑ แห่ง นราธิวาส ๔ แห่ง ปัตตานี ๑๐ แห่ง)ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนกลางได้สนับสนุนยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๘ รายการ จำนวน ๔,๒๐๐ ชุด ชุดยาแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชุด จัดส่งแล้ว ๑,๒๐๐ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๓๗๒ ชุด พร้อมกันนี้ ได้ให้การดูแลประชาชนในศูนย์อพยพที่มีการเปิดเพิ่มขึ้นรองรับได้ ๖,๘๘๑ คน แบ่งเป็น นราธิวาส เปิด ๓๐ แห่ง รองรับ ๒,๖๐๘ คน, ยะลา เปิด ๓ แห่ง รองรับ ๑,๕๓๑ คน, สงขลา เปิด ๑ แห่ง รองรับ ๑๘๖ คน และปัตตานี เปิด ๙ แห่ง รองรับ ๒,๕๕๖ คน ซึ่งได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังโรคระบาดในศูนย์ผู้อพยพเหล่านี้ด้วย นางสาวตรีชฎา กล่าว