Wednesday, 22 May 2024

"อนุสรณ์" แนะอย่าใช้เวทีอภิปราย ร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ปี ๖๗ ผิดทาง เป็นเวทีซักฟอก

30 Dec 2023
65

“อนุสรณ์” สส.บัญชีรายชื่อ เพื่อไทย แนะ ฝ่ายค้าน อย่าใช้เวทีอภิปราย ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนวันที่ ๓๐ ธ.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง กำชับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้ดูแล ให้ สส.สมาชิกของแต่ละพรรคเข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยพร้อมเพรียงกัน ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญติดตามการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ปี ๖๗ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น ว่า ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในการประชุมตามระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ยึดหลักการจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ในการทำหน้าที่เสนอแนะการจัดทำร่าง พระราชบัญญัติงบฯ ปี ๖๗ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดรับการแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน การเตรียมความพร้อมในข้อมูลความจำเป็น การจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณแต่ละกระทรวงที่ถูกบรรจุในร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลในทุกมิติถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลไม่ได้จัดทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาล หรือองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีใครคนใดคนหนึ่ง แต่พิทักษ์ในหลักการของการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ ไม่อภิปรายแบบน้ำท่วมทุ่ง เกินกรอบ หลงประเด็น พิจารณากันแบบเข้ม ข้อมูล เนื้อๆ เน้นๆ อยากขอฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขออย่าหลงประเด็น ขอให้อยู่ในกรอบการอภิปรายการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ เป็นหลัก“ขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน คิดการเมืองให้น้อยลง คิดถึงบ้านเมืองให้มากขึ้น” นายอนุสรณ์ กล่าว