Wednesday, 22 May 2024

"เฉลิมชัย" หัวหน้า ปชป.กำชับ ลูกพรรค ถกงบประมาณปี ๖๗ อย่างสร้างสรรค์

30 Dec 2023
54

“ราเมศ” โฆษก ปชป.เผย “เฉลิมชัย” หัวหน้าพรรคปชป.กำชับ ลูกพรรค ถก งบประมาณ ปี ๖๗ อย่างสร้างสรรค์ ย้ำ สมาชิกพรรค ปชป.พร้อมเดินหน้าหนุนนโยบาย “เสี่ยต่อ” ทำงานแบบเชิงรุกในทุกเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของพรรคว่า ด้วยระยะเวลาที่จำกัด สภาผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบ ๑๐๕ วัน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๓ กำหนดไว้ คือ ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๗ ในส่วนของพรรค ปชป.จะมีการเรียกประชุม สส. เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ เพื่อจัดสรรเวลา และวางตัวบุคคลในการอภิปรายซึ่งพรรคได้เวลา ๑๘๐ นาที สส. ที่ได้ดูรายละเอียดในเอกสารงบฯ ปี ๖๗ มาแล้ว จะได้นำประเด็นต่างๆ มาถกเถียงร่วมพิจารณากันในที่ประชุม สส.ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค ได้กำชับ สส. ให้ความสำคัญต่อการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน โดยยึดหลักการในการพิจารณาไว้ชัดเจน คือ จะอภิปรายให้ไปในแนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศด้วยความเหมาะสม มีความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และรัฐบาลต้องเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ ต้องยึดหลักประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ยึดประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลนายราเมศ กล่าวถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ว่า หลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสร็จสิ้น ขณะนี้ กก.บห.พรรคชุดใหม่อยู่ระหว่างการรอขั้นตอนของนายทะเบียนพรรคการเมือง แต่ได้มีการประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค มีหลักการนำพาพรรคที่ชัดเจน คือ การสร้างความมีเอกภาพภายในพรรคให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรวมพลังทุกคน ทุกรุ่น ทุกภาคส่วนจับมือกัน มีความสามัคคี ร่วมกันทำงานฟื้นฟูและพัฒนาพรรค และให้ความสำคัญกับประชาชน สมาชิกพรรคในเรื่องการมีส่วนร่วมกับการทำงานของพรรค ซึ่งในส่วนของสมาชิกพรรค หากมีความประสงค์จะช่วยงานด้านใดที่คิดว่า ตนถนัดก็สามารถแจ้งความจำนงมาที่พรรคได้นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพรรคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการทำงานแบบเชิงรุกในทุกเขตเลือกตั้ง ร่วมกับ สส. อดีต สส.อดีตผู้สมัคร ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด รวมถึงสาขา ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ และการขยายฐานสมาชิกพรรคในทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างเต็มรูปแบบ ที่สำคัญคือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็งจริงจัง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง ขณะนี้ กก.บห.พรรคในทุกตำแหน่งกำลังเตรียมข้อมูล และแนวทางเพื่อนำเสนออย่างเป็นทางการหลังจากผ่านขั้นตอนของนายทะเบียนพรรคการเมือง ก็จะได้มีการนำเสนอในที่ประชุม กก.บห.ต่อไป