Friday, 24 May 2024

เริ่มแล้ว จัดยิ่งใหญ่ งานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ กลางสะพานหิน ๒๙ ธ.ค.-๖ ม.ค. ๖๗

30 Dec 2023
57

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน พบกับสินค้าราคาประหยัด ผ้าไทยภูเก็ต ผลิตภัณฑ์โอทอป กิจกรรมเปิดโลกทางอาชีพ เช่น เรือยอชต์ เครื่องเงิน และผลงานนักเรียน นักศึกษาเมื่อช่วงค่ำ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ เป็นประธานเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ โดยมีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายศรัทธา ทองคำ, นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง ตลอดจนประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประชาชนเข้าร่วม โดยการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหินtt tttt ttสำหรับงานนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมาของภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตอันเป็นการสาธารณกุศล สำหรับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงต่างๆtt tttt ttการสนับสนุน สาธิตอาชีพและผลิตภัณฑ์จากชุมชน การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด มีการจัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงผลงานผ้าไทย กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก “ภายใต้ชุดตระการตาผ้าไทยภูเก็ต” รวมไปถึงกิจกรรมเปิดโลกทางอาชีพ เช่น เรือยอชต์ เครื่องเงิน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของนักเรียนนักศึกษา รวมถึงการสาธิตวิธีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยจะมีการจัดนิทรรศการ สาธิตและประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ทุกวันตลอดงาน อีกทั้งบริเวณการจัดงานยังมีการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารหลากหลายจากผู้ประกอบการค้าทั้งในและต่างจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลใหม่ โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดีtt tttt ttโอกาสนี้นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แขนงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหากนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในระดับ World Class ประเทศไทยถือเป็นหมุดหมายลำดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก โดยเฉพาะถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลแล้ว จังหวัดภูเก็ต นับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่นิยมชมชอบการท่องเที่ยวทางทะเลติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะtt ttผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ภูเก็ตยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในนาม “ไข่มุกอันดามัน” เป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายสีทองสวยงาม ความงามของท้องทะเลที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ รวมทั้งมีสถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอย่างครบครัน ภูเก็ตเราจึงกลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินทั้งจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคเอกชนให้เข้ามายังพื้นที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด สำหรับการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนคลาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รายได้การท่องเที่ยว ตลอดทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการเริ่มต้นเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ อย่างมีความสุข.