Sunday, 19 May 2024

“ทวี สอดส่อง” คืนความเป็นธรรม เข้าถึง-เท่าเทียม

31 Dec 2023
48

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ พิเศษทีมข่าวอาชญากรรม นสพ. ในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ แวดวงยุติธรรมจะมีอะไรในปี ๒๕๖๗…….“กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม บริหารจัดการระบบยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย บำบัดแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด เป็นหน่วยงานทั้งระดับนโยบายและเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ตามหลักนิติธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ”tt ttรมว.ยุติธรรม ย้ำว่า หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมต้องนำความยุติธรรมมาให้พี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้ เนื่องจากมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจน มีความแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่ต้องการเหมือนกันคือความยุติธรรม อันเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ ถ้าบ้านเมืองเกิดความยุติธรรม ความสามัคคีจะตามมา กระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงต้นน้ำต้องเข้าไปดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขจัดการเลือกปฏิบัติพ.ต.อ.ทวีแจกแจงหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ ค้นหาความจริงในการสืบสวนสอบสวน กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขจัดการเลือกปฏิบัติ ขณะที่หน่วยงานบังคับคดีทางอาญา มี กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ส่วนหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง มี กรมบังคับคดี ขณะที่หน่วยงานสำคัญที่ดูแลยุทธศาสตร์ของความยุติธรรม ได้แก่ สำนักกิจการยุติธรรม ที่จะต้องพัฒนาบริหารกระบวนการยุติธรรมtt ttนอกจากนี้ มีหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ถ่วงดุลกองพิสูจน์หลักฐานเดิม สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ ที่ต้องพัฒนาให้บริการประชาชนเรื่องการตรวจพิสูจน์ให้เข้าถึงความยุติธรรม ยึดหลักวิทยาศาสตร์เป้าหมายสำคัญ คือ ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคมไทย ขณะที่บทบาทสำคัญที่ต้องแบกภาระมาคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดtt ttรมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ การแก้ปัญหายาเสพติด ปัจจัยสำคัญคือ ชุมชนและครอบครัว ยาเสพติดไม่กลัวกำลังทหาร ไม่กลัวอาวุธ แต่ยาเสพติดกลัวความรักของแม่ กลัวครอบครัวที่อบอุ่น กลัวชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ผ่านมาเราจับยาได้เยอะ ถ้าเราไม่จับยาได้จะดีที่สุด ต้องช่วยกันสกัดไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา ต้องแข่งกันเพื่อไม่ให้คนเสพยา รัฐบาลนี้มีเป้าหมายแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ใน ๑ ปี“คดีหมูเถื่อนเป็นการทำลายความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ถ้าไม่มีข้าราชการเข้าไปร่วมสมคบคิด ร่วมทุจริตคอร์รัปชัน มันทำไม่ได้ เรื่องนี้ต้องทำให้เห็นถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สามารถเปลี่ยนระบบตลาด ต้องทำคดีแบบองค์กรอาชญากรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏ”tt ttพ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า “สิ่งสำคัญกระทรวงยุติธรรม ต้องให้ความยุติธรรมกับคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและทั่วหน้า เท่าเทียมกัน รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จะไปกล่าวหาบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ จะบอกว่าเขาเป็นอาชญากรไม่ได้ กฎหมาย ป.วิอาญา มาตรา ๘๙/๑ เขียนไว้ว่า เมื่อเราเห็นว่าเขายังไม่ใช่ผู้กระทำผิด ศาลอาจจะให้ประกันตัวให้ไปอยู่ที่บ้าน แต่ต้องจำกัด การเดินทางโดยติดกำไล em แต่ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีกฎกระทรวงทั้งที่มีกฎหมายมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึงเวลาที่ต้องผลักดันเรื่องนี้ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม คนกลุ่มนี้ศาลตัดสินยังไม่ถึงที่สุด แต่ปฏิบัติกับเขาเหมือนผู้ต้องขัง นอนห้องเดียวกับผู้ต้องขัง ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง”“ถามว่าจะให้ความยุติธรรมผ่านอะไร ผ่านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาเราถูกมองว่า คดีที่เกี่ยวกับคนรวยทำเร็ว แต่กับประชาชนคนเล็กคนน้อยกลับทิ้งไว้ กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องทำคดีเชิงยุทธศาสตร์ ความบกพร่องที่ระบบ ถ้าเป็นความบกพร่องทางการบังคับใช้กฎหมายทำอย่างตรงไปตรงมา และถ้าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องกวดขัน การเกิดกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ความยุติธรรมกับคนไทยทุกคน”tt tt“ ไม่มีกฎหมายที่ดีที่สุด แต่ต้องทำมนุษย์ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด” รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม อดีตนายตำรวจมือสอบสวนที่เติบโตมากับขบวนการยุติธรรมย้ำทีมข่าวอาชญากรรม“ทวี สอดส่อง” คืนความเป็นธรรมเข้าถึง-เท่าเทียม.tt ttทีมข่าวอาชญากรรมคลิกอ่านคอลัมน์ “แกะรอยสัปดาห์” เพิ่มเติม