Friday, 24 May 2024

บขส.เตรียมแผนรองรับประชาชน เดินทางกลับจากเที่ยวปีใหม่เข้า กทม.๑-๓ ม.ค. ๖๗

31 Dec 2023
51

บขส. เตรียมแผนรองรับประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังฉลองเทศกาลปีใหม่ คาดคนทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๖๗ ไม่ต่ำกว่าวันละ ๖ หมื่นคนวันที่ ๓๑ ธ.ค. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า บขส.ได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางขาเข้าของประชาชน ในช่วงวันที่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่าจะมีการทยอยเดินทางกลับหลังฉลองวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ยวันละ ๖๐,๐๐๐ คน ใช้รถโดยสารประมาณ ๓,๘๐๐ เที่ยวทั้งนี้ บขส.ได้กำชับให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัย ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถของ บขส. รถร่วมฯ และขอให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ประสงค์จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า สามารถจองผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Application : E-ticket, Website บขส. : https://tcl๙๙web.transport.co.th, ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ได้มอบของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายไปก่อน-กลับทีหลัง ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ที่จองตั๋ว ผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket และ Website : http://transport.co.th/ เดินทางในระหว่างวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๖๗ ได้รับส่วนลด ๒๐ % (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว หรือโทร. บขส. Call Center ๑๔๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย บขส. ได้ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดการเดินทางเชื่อมต่อ ภายใต้โครงการ “Quick Win การคมนาคม แบบไร้รอยต่อ” โดยอำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร รถ บขส. ที่จุดจอดรถ (ขาเข้า) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อรถไฟ รถไฟฟ้า และส่งผู้โดยสารที่ขาเข้า สถานีขนส่งหมอชิต ๒ ถนนกำแพงเพชร ๖ เพื่อเดินทางเชื่อมต่อรถเมล์ ขสมก. จำนวน ๑๒ เส้นทาง หรือใช้บริการรถแท็กซี่ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อให้กับประชาชน อย่างไรก็ดีในส่วนของปัญหาวินรับจ้างไม่ถูกกฎหมายที่มาก่อกวนผู้โดยสารขณะลงจากรถโดยสารบริเวณขาเข้า สถานีขนส่งฯ หมอชิต ๒ นั้น ทางกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยผู้ใช้บริการ จึงได้ให้ บขส. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยการจัดเจ้าหน้าที่ บขส. เจ้าหน้าที่ตรวจการ และตำรวจ ประจำพื้นที่ หากพบมีการกระทำผิดจะดำเนินการจับปรับ รวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทันที ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดี และหากพบการกระทำผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที