Monday, 27 May 2024

รฟท.ประกาศงดเดินรถ ๑๒ ขบวน ซ่อมราง เหตุน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง

31 Dec 2023
56

การรถไฟฯ ประกาศน้ำท่วมทางเสียหายในพื้นที่ภาคใต้ ยะลา นราธิวาส งดเดินรถ ๑๒ ขบวน รวมถึงขบวนรถท้องถิ่น โดยขบวนรถสายใต้ได้ถึงสถานีรถไฟยะลา ส่งผลกระทบการเดินทางช่วงปีใหม่ วันนี้ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ผู้โดยสารค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากการรถไฟมีการประกาศเรื่องการหยุดเดินรถไฟชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๖-๒ ม.ค. ๖๗ จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้รางรถไฟทรุดลง “เพื่อทำการซ่อมแซมรางรถไฟให้มีประสิทธิภาพ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติการรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดทางในเส้นทาง ช่วงระหว่างสถานีรถไฟยะลา-สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งคาดการณ์จะแล้วเสร็จในอีก ๒๐ วัน”จากประกาศดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนท้องถิ่นรถในเส้นทางสายใต้ ต้องหยุดรอการเปิดทาง จำนวน ๑๒ ขบวน โดยขบวนรถไฟทุกขบวนเริ่มต้นทางที่สถานียะลาและสิ้นสุดปลายทางสถานียะลา เนื่องจากเส้นทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีบาลอ-สถานีสุไหงโก-ลกได้รับความเสียหายจากอุทกภัย tt tt สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วขบวนรถไฟ รถเร็วขบวน ๑๗๒ รถด่วนพิเศษ ขบวน ๓๘ สถานีสุไหงโก-ลก-กรุงเทพอภิวัฒน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ การรถไฟฯ ได้อำนวยความสะดวกให้มีการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถบัสไปส่งที่สถานีรถไฟยะลา โดยให้ผู้โดยสารสามารถรอรถบัสที่สถานีตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร ส่วนในกรณีผู้ที่มีตั๋วโดยสารที่เดินทางในห้วงนี้ หากมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง สามารถมาคืนตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟใกล้บ้าน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน นับจากวันเดินทาง โดยจะได้รับเงินสดคืนเต็มจำนวน แต่ในกรณีซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ให้มาเขียนคำร้องที่สถานีรถไฟใกล้บ้านเพื่อรับเงินคืนผ่านบัตรเครดิตทั้งนี้ รถไฟขบวนท้องถิ่น ยังงดเดินรถต้นทางและปลายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกทุกขบวน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางในขบวนท้องถิ่น สามารถใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟยะลา โดยยังไม่มีการยืนยันน่าจะสามารถเปิดเดินรถจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก-สถานีรถไฟยะลาได้เมื่อใด เนื่องจากต้องรอการประเมินความเสียหายและการซ่อมบำรุงทางให้แล้วเสร็จเสียก่อน โดยผู้โดยสารตั้งแต่สถานีตันหยงมัส-รามัน จะมีรถบัสขนถ่ายจะเข้าไปรับ-ส่งที่สถานีมะรือโบ-รือเสาะ-รามัน ปลายทางสถานีรถไฟยะลา แต่สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถคืนเงินได้เต็มราคาได้ทุกสถานี