Monday, 27 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ ภาคเหนือยังหนาว คนไทยแห่เที่ยวส่งท้ายปี

31 Dec 2023
82

วันสุดท้ายปี ๒๕๖๖ สภาพอากาศประเทศไทยตอนบนยังคงหนาวเย็น ยอดดอยภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๔-๑๒ องศาฯ นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสความหนาวเย็น ส่วนภาคใต้ยังมีฝน ๓๐-๔๐% ของพื้นที่ลักษณะอากาศทั่วไป ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๔-๑๒ องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑-๑๕ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้: ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด ๑๓-๒๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๕ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด ๔-๑๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒-๑๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก ตอนบนของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ตอนล่างของภาค มีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒-๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม. ที่ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้าวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยวัดได้ ๔ องศาเซลเซียส มีน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบเกาะตามยอดหญ้า ใบไม้ เป็นการเกิดเหมยขาบ ครั้งที่ ๘ ของปีนี้