Monday, 27 May 2024

สุริยะ สั่ง “คมนาคม” เตรียมรองรับประชาชนกลับจากภูมิลำเนาปีใหม่ ๑-๓ มกราคมนี้

31 Dec 2023
53

“สุริยะ” สั่งหน่วยงาน “คมนาคม” เตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนา ช่วงปีใหม่ ๖๗ คาดเริ่มทยอยเดินทาง ๑-๓ มกราคมนี้ และให้เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคให้เพียงพอวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนกลับจากภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ซึ่งคาดการณ์ว่า ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางขากลับในระหว่างวันที่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้กำชับให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดเตรียมยานพาหนะขนส่งสาธารณะให้สามารถรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอ และต้องไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค รวมถึงจุดนั่งพักคอยบริเวณสนามบิน เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารให้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบคมนาคมขนส่ง ได้ตระหนักถึงความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ และขอส่งความห่วงใย ความปรารถนาดีให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพในทุกการเดินทางและทุกเส้นทางทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถติดตามการจราจร แจ้งเหตุ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการสายด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนี้ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ๑๓๕๖ กรมการขนส่งทางบก ๑๕๘๔ กรมทางหลวง ๑๕๘๖ กรมทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑๕๔๓ และกรมเจ้าท่า ๑๑๙๙tt tt