Thursday, 25 July 2024

ส่องการศึกษาชาติปี ๒๕๖๗ พิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย "พลิกฟื้น" หรือ "ฟุบยาว"…?

31 Dec 2023
74

๓๖๕ วัน ในปี “กระต่าย ๒๕๖๖” ที่เหลือเวลาอีกเพียงชั่วข้ามคืน ก็จะก้าวไปสู่ศักราชใหม่ ปี “มังกร ๒๕๖๗” พร้อมกับแวดวงการศึกษาไทยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักช่วงส่งท้ายปีจากการประกาศ ผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ปี ๒๐๒๒ ที่ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ซึ่งมีการประเมินนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ใน ๓ ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ คน เป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ประมาณ ๒๙ ล้านคน จาก ๘๑ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประเมิน ๒๗๙ โรงเรียนในทุกสังกัด รวม ๘,๔๙๕ คน ได้ทำแบบทดสอบและแบบสอบถามด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านทางแฟลชไดรฟ์ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผลการประเมิน PISA ๒๐๒๒ พบว่า นักเรียนจากประเทศสิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านสูงกว่าทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ส่วนนักเรียนไทยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยทั้ง ๓ ด้านลดลงจาก PISA ปี ๒๐๑๘tt ttส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาชาติถูกตำหนิอย่างหนัก ว่าล้มเหลวในการนำพาการศึกษาชาติก้าวไปสู่แถวหน้าในระดับนานาชาติ ลามไปถึงความเชื่อมั่นต่อเจ้ากระทรวงอย่าง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ “มือถึง” ที่จะนั่งกุมบังเหียนกระทรวงที่เป็นหัวใจสำคัญต่ออนาคตประเทศหรือไม่หันมาดูงานการศึกษาชาติในภาพรวมหลังรัฐบาล “เศรษฐา ๑” เข้ามาบริหารประเทศ ถือว่าพลิกความคาดหมายของหลายๆคน โดยเฉพาะในตำแหน่งเสมา ๑ ที่ได้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน น้องชายแท้ๆของ นายเนวิน ชิดชอบ ผู้ที่ถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังและเป็นคีย์แมนคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย โดยหลายคนมองว่าเป็นตัวแทนที่นายเนวินส่งมานั่งขัดตาทัพ แทนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เตรียมปั้นขึ้นมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ยังขาดคุณสมบัติเรื่องอายุไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องส่งมวยแทนอย่าง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ขึ้นเวทีไปก่อน ในขณะที่ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เป็นของ นายสุรศักดิ์ สส.พระนครศรีอยุธยา โควตาจากบ้านใหญ่พระนครศรีอยุธยาที่ขน สส. เข้าสภาได้ตามเป้าที่พรรคกำหนดtt ttพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบด้วยความที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ไม่เคยผ่านการบริหารงานด้านการศึกษามาก่อน จึงถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม อีกทั้งกังวลกับสถานการณ์การศึกษาชาติที่อาจจะย่ำแย่หนักยิ่งกว่าเก่าไปอีก เพราะได้คนไม่ตรงกับงานเข้ามานั่งกำกับดูแลกระทรวงที่เป็นอนาคตของชาติเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะค้างคาใจ “ครูอุ้ม” พล.ต.อ.เพิ่มพูน ไม่น้อย โดยในวันที่ ๑๔ กันยายน๒๕๖๖ ทันทีที่เดินทางเข้ามาทำงาน ในวังจันทรเกษมอย่างเป็นทางการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน จึงประกาศชัดในวงแถลงข่าว ว่า “ถึงผมจะไม่ได้เป็นนักการศึกษาโดยตรง แต่ผมก็ผ่านการบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มาก่อน และสามารถดึงนักการศึกษาที่เก่งๆเข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาชาติได้ จึงไม่อยากให้หลายฝ่ายต้องมากังวลเรื่องนี้ และยืนยันว่าการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ภายใต้แนวทางการทํางาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ที่สำคัญจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ “เรียนดีมีความสุข” เพราะเล็งเห็นว่าการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น จึงอยากให้เกิดความร่วมมือกันทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและชุมชน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษา ๒ ข้อหลัก คือ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต”tt ttนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลขณะที่นโยบายที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ได้ เน้นหนักเพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา มีด้วยกัน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะที่เน้นตามสภาพจริง ลดการทําเอกสาร-ขั้นตอนการประเมิน ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น สามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ๓.แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินและการเก็บออมเงิน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ รวมทั้งเร่งช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ NPL และ ๔. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ ๑ ครู ๑ Tablet ด้วยการสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบออนไลน์รองรับการใช้งานให้เพียงพอกับจำนวนครูผู้สอนtt ttส่วนนโยบายเน้นหนักเพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง มีด้วยกัน ๖ ด้าน ๑. เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรีมีงานทํา “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา (๑ นักเรียน ๑ Tablet) ด้วยการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน (สถานประกอบการ) ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษา โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในระหว่างการเรียนหรือฝึกอาชีพ นำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติมาผสมผสานการเรียนการสอนแบบเดิมในห้องเรียนกับการเรียนการสอนออนไลน์ (Hybrid Education) ผู้เรียน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และขยายการเรียนรู้ไปถึงประชาชนทุกช่วงวัยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาการศึกษาผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทํางานไปในเวลาเดียวกันtt tt๒.ขับเคลื่อน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย ๑ โรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สื่ออุปกรณ์และงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อีกทั้งจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ๓.ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทําสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน อีกทั้งจัดให้มีระบบแนะแนวตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา๔.การจัดทําระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่ม เพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสามารถขอการรับรองมาตรฐานวิชาชีพได้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทํางานไปพร้อมกัน ๕.การจัดทําระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบ ๖.มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทํา (Learn to Earn) ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิค โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวถูกผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พล.ต.อ.เพิ่มพูน ได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ ศธ. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ไปสู่แผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา จำนวน ๕ ชุดtt ttหากมองนโยบายที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ได้ประกาศเป็นจุดเน้นเดินหน้า ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนี้ แน่นอนว่าบางเรื่องเป็นนโยบายเก่าจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน มองว่าควรได้รับการผลักดันต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เป็นต้น บางเรื่องถูกนำนโยบายเก่าจากรัฐบาลก่อนๆมาปัดฝุ่นใหม่ เช่น ๑ นักเรียน ๑ Tablet และหลายเรื่องก็เป็นนโยบายใหม่ถอดด้ามทีมการศึกษา มองว่า เกือบ ๔ เดือน ที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ร่มเงาของพรรคภูมิใจไทยได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาชาติ หากมองในแง่ของความตั้งใจก็ต้องถือว่ามีความพยายาม แต่ในมุมมองของเนื้องานที่ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้น คงได้คะแนนแบบคาบเส้นเฉียดฉิว เพราะยังไม่มีอะไรที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่ชัดเจน งานในบางเรื่องยังคงเกาะกระแสทำแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ยั่งยืน แต่ก็คงต้องให้เวลาและโอกาสในการทำงาน เพราะเกือบ ๔ เดือนที่ผ่านมานั้นอาจจะเร็วไปที่จะพิสูจน์ความสำเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลการประเมิน PISA ที่จะประเมินกันอีกครั้งในปี ๒๐๒๕ ซึ่ง “ครูอุ้ม” ได้ประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากคะแนนนักเรียนไทยไม่ดีขึ้นพร้อมจะพิจารณาตัวเองก็ได้แต่หวังว่าในปี “มังกรตื่น” ๒๕๖๗ จะเป็นปีของการขับเคลื่อนงานการศึกษาชาติอย่างจริงๆจังๆ และเป็นบทพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยที่กุมบังเหียนงานการศึกษาชาติแบบเบ็ดเสร็จพรรคเดียวจะสามารถผลักดันการศึกษาชาติให้ “พลิกฟื้น” หรือ “ฟุบยาว”…!!!ทีมการศึกษาอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่