Wednesday, 22 May 2024

เขาใหญ่คนกางเต็นท์รอสวดมนต์ข้ามปี ๒ วัน อช.เก็บค่าเข้าได้ ๒.๕ ล้าน

31 Dec 2023
59

เขาใหญ่ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง ลาน ฮ. เขาร่วม ริมอ่างเก็บน้ำสายศรฯ คนแน่น สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และรอสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคล หัวหน้าอุทยานฯ เผย ๒ วัน ๒๙-๓๐ ธ.ค. เก็บค่าธรรมเนียมเข้า อช.ได้กว่าวันละ ๑ ล้านบาท ส่วน ๓๑ ธ.ค. เปิดให้เข้าฟรี  เวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๖๖ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสำรวจตรวจพื้นที่รอบบริเวณ ผืนป่าอุทยานฯ เขาใหญ่เป็นการป้องกันผู้ลักลอบเข้ามา กระทำผิดกฎหมาย ล่าสัตว์ ตัดหาไม้หอม ไม้พยุง ในพื้นที่ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งการตรวจสอบลานกางเต็นท์ลำตะคอง ลานกางเต็นท์ลาน ฮ. เขาร่วม ริมอ่างเก็บน้ำสายศรนายชัยยา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ในช่วงย่างเข้าสู่ส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ เขาใหญ่ได้เปิดลานกางเต็นท์ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ๒ จุด คือลำตะคอง จากการตรวจสอบ ลานกางเต็นท์ลำตะคอง สถานที่จอดรถภายในเต็ม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการกางเต็นท์แล้วประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าคนและบริเวณเขาร่วม หรือสนามจอด ฮ. ที่มีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อจัดกิจกรรมทำบุญ และจุดร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี จึงให้นักท่องเที่ยวย้ายมากางเต็นท์ บริเวณเขาร่วม สามารถจุนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก และสะดวกในการเข้าออก ซึ่งเวลานี้ยังมีพื้นที่เพียงพอ tt ttนายชัยยา กล่าวต่อว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมา บนอุทยานฯ เขาใหญ่ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม จำนวน ๒๐,๘๐๐ คน ยานพาหนะรวม ๕,๕๕๐ คัน การจัดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานฯ ๑,๑๕๗,๖๑๐ บาท วันที่ ๓๐ ธันวาคม มียอดนักท่องเที่ยว ๒๕,๗๑๒ คน ยานพาหนะ ๖,๒๖๒ คัน การจัดเก็บ ๑,๓๔๗,๔๔๕ บาท เพิ่มขึ้น และคาดว่าในวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากบริการเข้าฟรีอุทยานฯ ๒ วัน ๓๑ ธ.ค. ๖๖-๑ ม.ค. ๖๗ โดยตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น.เป็นต้นไป จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ไปจนถึง เวลา ๐๐.๒๙ น. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ tt ttด้าน นางสาวรัชนี โชคเจริญ หัวหน้าเขตจัดการ ที่ ๑ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจุดธูปเทียนเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ถือเป็นเทพเจ้าแห่งผืนป่าดงพญาเย็น เขาใหญ่ ที่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ความนับถือ มาขอพรช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณรถบริเวณประตูด่านทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จำนวนมาก จึงร่วมกับนายอรัญ มนต์อยู่พะเนาว์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้มีความคล่องตัว และปลอดภัย