Monday, 27 May 2024

เฮงส่งท้ายปี! ถูกหวยดิจิทัล คนเดียว ๑๓๒ ล้าน ซื้อ ๒ รอบ ๒๒ ใบ

31 Dec 2023
48

ฮือฮา! คนดวงโคตรเฮงส่งท้ายปีกระต่าย กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีใหม่ในพริบตา ฉลองรับปีมังกร หลังถูกสลากดิจิทัล รางวัลที่ ๑ งวดส่งท้ายปี ๒๕๖๖ คนเดียว ๒๒ ใบ รับเงิน ๑๓๒ ล้านบาท ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯยันคนถูกรางวัลทำตามกติกา ที่ซื้อสลากฯ ได้คราวละไม่เกิน ๒๐ ใบ โดยกดซื้อ ๒ ครั้ง ส่วนการออกรางวัลงวดแรกของเดือน มกราคม๒๕๖๗ เลื่อนจากวันที่ ๑๖ ตรงกับวันครู เป็นวันที่ ๑๗ มกราคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลสลากฯงวดประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๖๖ ซึ่งเป็นงวดส่งท้ายปีกระต่าย ต้อนรับปีมะโรง โดยรางวัลที่ ๑ เลขที่ออก ๖๒๕๕๔๔ ปรากฏว่ามีคนซื้อสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียง ๑ คน จำนวน ๒๒ ใบ รับเงินรางวัลไปคนเดียว ๑๓๒ ล้านบาท โดยสลากดิจิทัลงวดวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีสลากดิจิทัลทั้งหมด ๒๒ ล้านใบ ผู้ถูกรางวัลที่ ๑ ในครั้งนี้ ซื้อ ครั้งแรก ๒๐ ใบ และครั้งที่ ๒ อีก ๒ ใบ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้ให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากฯ ได้ไม่จำกัด แต่ละครั้งซื้อได้ไม่เกิน ๒๐ ใบส่วนการจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดวันที่ ๑๗ มกราคม๒๕๖๗ จะมีจำนวนสลากดิจิทัลทั้งหมด ๒๒ ล้านใบ เช่นเดิม เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจำนวนสลากดิจิทัลจะจำหน่ายครบ ๒๒ ล้านใบ โดยปัจจุบันสำนักงานสลากฯ แบ่งการออกสลากเป็น ๒ รูปแบบ คือ สลากฯ แบบใบ จำนวน ๘๐ ล้านใบ และสลากดิจิทัล ๒๒ ล้านใบ รวม ๑๐๒ ล้านใบสำหรับการออกรางวัลในปี ๒๕๖๗ นั้น เดือน ม.ค. จะออกรางวัลในวันที่ ๑๗ มกราคม๖๗ เนื่องจากวันที่ ๑๖ เป็นวันครู สำนักงานสลากฯได้เลื่อนออกรางวัลเป็นประจำทุกปี ส่วนวันที่ ๑ พฤษภาคม๒๕๖๗ เป็นวันแรงงาน จึงได้เลื่อนออกรางวัลเป็นวันที่ ๒ พฤษภาคม๒๕๖๗ ส่วนวันอื่นๆเหมือนเดิม คือออกรางวัลในวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของทุกเดือนพ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า กรณีมีผู้ถูกรางวัลที่ ๑ งวดวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๖๖ จากการซื้อสลากแบบดิจิทัล ๑ คน จำนวน ๒๒ ใบนั้น ขอยืนยันไม่มีนโยบายรวมชุดสลากดิจิทัลจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่อย่างใด โดยสลากดิจิทัลทุกใบผู้ซื้อเป็นผู้เลือกเองทุกใบ และกรอกหมายเลขเข้าไปในระบบเพื่อทำการค้นหาว่า ณ ขณะนั้นมีเลขสลากใดจำหน่ายอยู่บ้างและย้ำว่าเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลที่ฝากขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยตรงทุกใบ กระจายซื้อจากทุกตัวแทน ไม่ได้ซื้อจากสำนักงาน สลากฯ ปัจจุบันผู้ซื้อมีการเรียนรู้ ปรับตัวในการเลือกซื้อสลากดิจิทัลจากแอปฯเป๋าตังเพิ่มขึ้น และแสดงให้เห็นว่าการซื้อสลากดิจิทัลไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผู้ซื้อทุกคนสามารถซื้อสลากได้ในราคา ๘๐ บาททุกหมายเลข และสามารถซื้อหมายเลขเดียวกันเท่าใดก็ได้ ถ้าในระบบยังคงมีจำหน่าย ไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนซื้อ และจากสถิติการจำหน่ายสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่งวดวันที่ ๑๖ มิถุนายน๒๕๖๕ ซึ่งมีสลากดิจิทัลเริ่มต้น ๕ ล้านใบ จนถึงปัจจุบัน ๒๒ ล้านใบ แต่ละงวด พบว่ามีจำนวนผู้ถูกรางวัลที่ ๑ แตกต่างกันไป เช่น งวดวันที่ ๑๖ ธันวาคม๒๕๖๖ มีรางวัลที่ ๑ จำนวน ๒๒ ใบ มีผู้ถูกรางวัลที่ ๑ กระจายกันถึง ๑๔ ราย เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าหมายเลขสลากใดเป็นที่นิยม มีผู้ต้องการซื้อมาก ก็มีโอกาสที่จะซื้อเลขเดียวกันจำนวนมาก ถ้าสามารถซื้อได้เร็วและในระบบยังมีสลากเหลืออยู่ ซึ่งสลากดิจิทัลจะจำหน่ายวันแรกตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.ในวันถัดไปหลังจากที่มีการออกรางวัลงวดก่อนหน้า“กรณีที่ถูกรางวัลที่ ๑ เพียงผู้เดียว ๒๒ ใบ หรือ ถูก ๒๒ คน คนละ ๑ ใบ สามารถเป็นไปได้ทั้งหมด เพราะสำนักงานสลากฯไม่ได้รวมชุดขาย ทุกหมายเลขสลาก ผู้ซื้อสามารถกรอกค้นหาผ่านแอปฯเป๋าตังได้เองทั้งหมด และเลือกซื้อได้เสรี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ที่ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าถึงสลากในราคา ๘๐ บาททุกใบ ขณะเดียวกันมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ขายที่เป็นตัวแทนสลากดิจิทัล ให้สามารถขายสลากได้สะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ค้ารายย่อยเข้าร่วมจำหน่ายสลากดิจิทัล ๔๓,๘๔๕ ราย” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวย้ำอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่