Friday, 26 July 2024

๗ วันอันตราย ๒ วัน ดับ ๗๑ เจ็บ ๗๓๙ สั่งรับมือ คนเดินทางกลับพรุ่งนี้

31 Dec 2023
68

อุบัติเหตุปีใหม่ วันที่ ๒ ดับ ๓๗ บาดเจ็บ ๔๐๔ คน กรุงเทพฯ-ปราจีนฯ แชมป์ตายสูงสุด ๕ ราย รวม ๒ วัน ดับ ๗๑ ราย เจ็บ ๗๓๙ ราย ตายเป็นศูนย์ ๓๗ จังหวัด สาเหตุขับรถเร็วเกินกำหนด-เมาแล้วขับ เตรียมรับมือ คนเดินทางกลับพรุ่งนี้ สั่งเข้ม อำนวยความสะดวกเต็มที่วันที่ ๓๑ ธ.ค. ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวันนี้พันตำรวจเอกทวี สอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว ผลการดำเนินการประจำวัน ของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่ ๒ ของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”เกิดอุบัติเหตุ ๓๘๕ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๔๐๔ คน ผู้เสียชีวิต ๓๗ ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง ๒ วันของการรณรงค์ (๒๙–๓๐ ธ.ค. ๖๖) เกิดอุบัติเหตุ รวม ๗๒๔ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม ๗๓๙ ราย ผู้เสียชีวิต รวม ๗๑ ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี ๓๗ จังหวัด สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ ๓๔.๕๕ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ ๒๒.๖๐ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๕.๒๙ ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ ๘๐.๕๒ ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ ๓๘.๔๔ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๕.๓๒ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๘.๐๑-๑๙.๐๐ น. ร้อยละ ๙.๖๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ ๒๐-๒๙ ปี ร้อยละ ๒๐.๖๓ จัดตั้งจุดตรวจหลัก ๑,๗๗๔ จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๕๑,๔๐๘ คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ตาก (๑๘ ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ตาก (๑๘ คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (๔ ราย)tt ttพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีกล่าวว่า รัฐบาลต้องการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดอุบัติเหตุซึ่งวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ถือเป็นวันไฮไลต์ของเทศกาลปีใหม่ที่เป็นสากลส่วนวันที่ ๑ มกราคมเป็นวันต้อนรับปีใหม่ จุดประสงค์สุดท้ายของรัฐบาลคืออยากอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่กลับจากเดินทางปีใหม่เชื่อว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวมถึงอาสาสมัครซึ่งไม่ได้หยุดเพื่อมาทำหน้าที่ดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานหนักและเข้มงวดในมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตtt ttขณะที่ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำในมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกโรงพักปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมทั้งตรวจเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนี้และวันพรุ่งนี้ที่จะเดินทางกลับมาทำงานในกรุงเทพฯ