Friday, 24 May 2024

นายกฯ ปราศรัย วันปีใหม่ ๖๗ ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมดันนโยบายเพื่อประชาชน

01 Jan 2024
45

นายกฯ ปราศรัยวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ สู่ปีแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมมือผลักดันนโยบายเพื่อประชาชน ขอตั้งมั่นตั้งใจร่วมแก้ปัญหาทำงานเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขประชาชนต่อไปวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๖ เมื่อเวลา ๒๐.๑๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM.๙๒.๕๐ MHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ว่า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม เตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่ยุค เพื่อชดเชย ๙ ปีที่ประเทศไทยเราสูญเสียโอกาสไปหลากหลายอย่าง ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งเห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายหลายเรื่อง จึงได้เร่งรัดออกมาตรการเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน มีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขมากยิ่ง นี่คือโจทย์สำคัญที่พวกเราทุกคน ทั้งข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกคน ล้วนหวังที่จะทำให้สำเร็จพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลากหลายส่วน โดยเฉพาะในช่วง ๓ เดือนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง ได้เร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ออกมา และลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อไปพบ ไปรับฟังปัญหาความอึดอัดของพี่น้องประชาชนในทุกภาค ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอ ขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาต้อนรับมาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์และจะตั้งใจแก้ปัญหาทำงานเพื่อประชาชนต่อไปแต่นอกจากนโยบายเร่งด่วนที่กล่าวไปแล้ว จะดำเนินนโยบายที่จะวางรากฐานระยะกลางและระยะยาว เพื่อสร้างรากฐานให้กับอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานของพวกเราทุกคนต้องขอให้ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมทำนโยบายให้เห็นผลได้จริงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ เอกชน ที่ช่วยกันทำนโยบายให้เห็นผลได้จริง แม้ว่าในบางครั้งการที่ได้เร่งดำเนินการเป็นงานที่เพิ่มเติมเข้ามาจากงานที่ท่านทำอยู่แล้ว และทุกท่านก็ช่วยกันทำงานหนักเพื่อประชาชนผมขอเป็นตัวแทนประชาชน ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็วขอบคุณและขอให้ทุกภาคส่วนทุกคนยังคงทำงานอย่างตั้งมั่นดำรงไว้ซึ่งขวัญและกำลังใจที่ดีต่อไป เพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครทุกคน ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งดูแลและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราจะก้าวเข้าสู่ปี ๒๕๖๗ ที่นับได้ว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าอย่างแท้จริง ด้วยพลังกาย พลังใจ ที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ความสุข เป็นก้าวแห่งความสำเร็จ และความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคน ขอให้ทุกคนเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสดชื่นใช้ช่วงเวลาอันมีค่านี้เฉลิมฉลองกับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขและขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนและขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้ กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งการฉลองปี ๒๕๖๗นายเศรษฐา กล่าวว่า เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗