Monday, 27 May 2024

"กรมคุก" พร้อมรับผู้ต้องขัง "เมาแล้วขับ" หลังปีใหม่ กำชับดูแลเข้มงวด

02 Jan 2024
54

“กรมราชทัณฑ์” สั่งเตรียมพร้อมรับมือผู้ต้องขัง “เมาแล้วขับ” หลังเทศกาลปีใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มงวด ตรวจคัดกรองประวัติการดื่ม เพื่อคัดแยก-เฝ้าระวังผู้ต้องขังที่มีภาวะถอนพิษสุรา เพื่อป้องกันเหตุวิวาทจากการเพ้อคลั่ง และภาวะถอนพิษสุรารุนแรง ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ มีรายงานว่า กรมราชทัณฑ์ ได้แจกเอกสารให้กับสื่อมวลชน กรณีพร้อมรับมือผู้ต้องขังเมาแล้วขับ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อาจหนีไม่พ้นกับการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลให้เกิดคดีความมากมายที่เกิดจากผู้เมาสุรา ไม่ว่าเกิดจากการเมาแล้วขับ หรือการก่อเหตุต่างๆ อันเกิดมาจากสาเหตุการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ต้องรับมือกับผู้ก่อเหตุดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันหยุดยาวตามประเพณีไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เรือนจำจะรับตัวผู้ต้องขังที่ดื่มสุรา และมีภาวะถอนสุรารุนแรงอยู่เสมอ กรมราชทัณฑ์ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลผู้ต้องขังดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำดำเนินการตรวจร่างกาย บาดแผล วัดสัญญาณชีพ คัดกรองสุขภาพ ซักประวัติการดื่มสุรา และภาวะการติดสุรา รวมทั้งประเมินด้วยแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT: Administration Guidelines) และแบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุรา (AWS: Alcohol Withdrawal scale) พร้อมบันทึกเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เมื่อพบผู้ที่มีประวัติเป็นผู้ดื่มแบบติดสุรา จะแยกพื้นที่มาเพื่อเฝ้าระวังภาวะถอนพิษสุรา ซึ่งจะปรากฏอาการภายใน ๗๒ ชั่วโมงหลังหยุดสุรา และรายงานแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ เพื่อพิจารณาให้ยาป้องกันการเกิดอาการชักและอาการสับสน เพ้อคลั่ง พร้อมตรวจติดตามอาการผู้ป่วย จนพ้นระยะเฝ้าระวังประมาณ ๑ สัปดาห์ กรณีที่มีอาการรุนแรงจะดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดจากอาการเพ้อคลั่ง และป้องกันการเกิดภาวะถอนสุรารุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเฝ้าระวัง ดูแลกันและกัน เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไม่ประมาท เพื่อมิให้เกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบทั้งตัวผู้ต้องขังและญาติต่อไป.