Friday, 24 May 2024

คนกรุงอย่าชะล่าใจ ฝุ่น PM ๒.๕ เช้านี้เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๔ พื้นที่

02 Jan 2024
56

ค่าฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังพบเกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน ๔ พื้นที่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ มีรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM ๒.๕ เมื่อเวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดได้ ๑๙.๒-๔๔.๕ มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร ๒๘.๙ มคก./ลบ.ม.  ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ได้ในช่วง ๑๙.๒-๔๔.๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.) จำนวน ๔ พื้นที่ คือ๑.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ : มีค่าเท่ากับ ๔๔.๕ มคก./ลบ.ม.๒.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ ๓๘.๑ มคก./ลบ.ม.๓.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ ๓๗.๙ มคก./ลบ.ม.๔.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง ๒ : มีค่าเท่ากับ ๓๗.๗ มคก./ลบ.ม.ข้อแนะนำสุขภาพ คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตาประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM๒.๕ โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ ๒-๖ มกราคม ๒๕๖๗ การระบายอากาศไม่ดีถึงอ่อน ประกอบกับเกิดสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ส่งผลให้การระบายฝุ่นละอองเป็นไปได้อย่างจำกัด และเกิดการสะสม และคาดการณ์วันนี้มีหมอกบางในตอนเช้าจากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA วันนี้ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบจุดความร้อน จำนวน ๒ จุด เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านช่องทาง ดังนี้- แอปพลิเคชัน AirBKK- www.airbkk.com – www.pr-bangkok.com – FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร- FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม- FB: กรุงเทพมหานคร- LINE ALERT- LINE OA @airbangkokกรณีพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondueรายงานข้อมูลโดย: ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครแหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.